Elektrische auto’s vormen voor roro-schepen belangrijke uitdaging

De verkoop van elektrische wagens kent een sterke groei, maar dat heeft ook gevolgen voor de transportsector. Daarbij blijkt vooral het maritieme vervoer met een aantal uitdagingen te worden geconfronteerd. Met een doelgerichte benadering moeten die problemen worden aangepakt. Dat staat in een rapport van wetenschappers aan het Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie in Duitsland.

“Auto’s met alternatieve aandrijvingen leiden in het maritieme transport tot een aantal bijzondere uitdagingen en risico’s”, merken de onderzoekers op. “Het transport met roro-schepen gebeurt meestal met gesloten autodekken. Dit creëert echter nieuwe potentiële risico’s op ongevallen.”

Felicity Ace

“Dat bleek onder meer in februari dit jaar, toen aan boord van het transportschip Felicity Ace brand uitbrak”, beklemtonen de wetenschappers. “Aan boord bevonden zich ongeveer vierduizend wagens, waaronder een grote vloot met elektrische of hybride motoren.”

De batterijen van een aantal elektrische wagens bleken in brand te zijn gevlogen. De ingebouwde lithium-ionbatterijen bemoeilijkten de brandbestrijding. De Felicity Ace brandde volledig uit en zonk. De rederij besliste daarop het transport van gebruikte elektrische wagens op te schorten.

“Om dergelijke incidenten te helpen bestrijden, zullen een aantal nieuwe veiligheidsconcepten moeten worden ingevoerd”, merkt projectleider Lerke Thiele, onderzoeker aan het Fraunhofer Institute, op. “Samen met elektromotoren worden bovendien ook wagens met andere alternatieve brandstoffen – zoals aardgas of waterstof – vervoerd.” 

“Onder meer door de bijzondere omstandigheden aan boord van de schepen – zoals extreem krap geparkeerde en moeilijk toegankelijke voertuigen, een verhoogd risico op branduitbreiding, onvoorspelbare weersomstandigheden, scheepstrillingen – is actie noodzakelijk”, zegt Thiele.

“Uit analyses bleek dat het risico van uitbreiding van brandhaarden naar de omgeving groter is bij elektrische wagens dan bij conventionele voertuigen. Ook het risico op gevaren voor de gezondheid van hulpverleners en omwonenden is veel meer complex. Als de batterij defect raakt, kunnen bij brand immers giftige gassen vrijkomen.”

Voorsorteren

Naast een aantal gerichte concepten voor het voorsorteren van wagens met verschillende technologieën bij het laden van het schip, zijn volgens de onderzoekers de inrichting van speciale ruimtes met innovatieve systemen voor de detectie van mogelijke gevaren een absolute noodzaak.

“Daarvoor moeten onder meer de concepten voor het parkeren op de haventerminals worden aangepast, net zoals een bijzondere organisatie van de verkeersstromen”, luidt het. “Al bij het boeken van de ruimte op de terminals en de schepen moet aandacht aan het voorsorteren worden besteed.”

“Aan boord moeten aan de verschillende types aandrijving specifieke locaties worden toegewezen”, werpen de Duitse wetenschappers verder op. “Daarbij dient ook voor een duidelijke visualisering te worden gezorgd, zodat de bemanning op de brug steeds een duidelijk overzicht van de lading aan boord van het schip heeft.”

“In het ruim moet branddetectie zijn gegarandeerd, terwijl ook efficiënte blusinstallaties moeten worden voorzien. Daarbij moet gewerkt worden met gassensoren en temperatuurbewaking. Ook de trainingen voor de brandbestrijding dienden op de alternatieve aandrijvingen te worden aangepast.”

Verder vragen de wetenschappers het aanbrengen van structurele beveiligingsmaatregelen, zoals scheidingswanden en ventilatie. Ook een beveiliging tegen explosies is volgens hen een absolute noodzaak.

Knelpunten

Er blijven volgens de onderzoekers wel een aantal knelpunten. Het is voor de bemanning van de schepen onder meer niet altijd gemakkelijk om de verschillende types van wagens van elkaar te onderscheiden. Dat zou door de introductie van een Europese etikettering voor voertuigen met een alternatieve aandrijving eventueel kunnen worden opgelost.

Verder wordt opgemerkt dat de verschillende scheepsdekken op het gebied van preventieve maatregelen en brandbestrijding mogelijk specifieke vereisten zouden kunnen stellen.

De onderzoekers hebben voor de aanpak van de problemen het Load Monitoring Support System (LoMoss) ontwikkeld. Dit systeem moet de informatie over de lading op een overzichtelijke manier aan de bemanning van roro-schepen ter beschikking stellen.

Tevens wordt gehoopt dat het LoMoss in de toekomst ook de locatie van de auto’s aan boord van de schepen automatisch vooraf kan vastleggen. De wetenschappers zeggen dat het systeem ook al de interesse van een potentiële industriële partner heeft gewekt.

(lb)

Meer