Elektrische wagens tekenen voor amper 5 procent van de Europese ritten van Uber

Minder dan 5 procent van de totale afstanden die de wagens van het taxiplatform Uber in de grote Europese steden afleggen, worden met een elektrische wagen verreden. Het bedrijf zal dan ook het gebruik van emissievrije wagens door zijn chauffeurs drastisch moeten versnellen om zijn vooropgestelde milieudoelstellingen te halen. Dat staat in een rapport van de denktank Transport & Environment (T&E).

Uber beloofde vorig jaar dat 50 procent van de afgelegde afstanden in zeven Europese hoofdsteden tegen het midden van dit decennium op elektrische wagens, aangedreven door batterijen, beroep zouden doen.

“Deze wagens produceren geen uitlaatgassen en helpen daarmee de impact van het stedelijk vervoer op de menselijke gezondheid en het leefmilieu te verminderen”, verduidelijken de onderzoekers.

Brussel

Er konden volgens het rapport tussen de verschillende Europese hoofdsteden echter grote variaties in de inzet van elektrische wagens worden opgemerkt. In Lissabon werd een niveau van 9 procent geregistreerd, maar in Londen en Amsterdam viel het aandeel van de elektrische wagens in het totale vervoer al tot 6 procent terug.

De slechtste prestaties werden opgetekend in Brussel. Daar hadden elektrische voertuigen amper een aandeel van 0,01 procent in de totale afstanden die de chauffeurs van Uber in de stad aflegden.

Ook in Madrid (0,15 procent), Berlijn (0,55 procent) en Parijs (1 procent) bleef het aandeel van elektrische wagens in de activiteiten van Uber beperkt.

De onderzoekers merken wel op dat in een aantal steden het gebruik van elektrische wagens een snelle toename kent. “In Londen kon over een periode van twaalf maanden meer dan een verdrievoudiging worden gemeld”, voeren ze aan. “Tijdens diezelfde periode viel het aandeel van het elektrisch vervoer in de Duitse hoofdstad Berlijn echter op een lager niveau terug.”

Uber doet voor zijn activiteiten beroep op wagens die door de individuele medewerkers zijn gekocht. De onderneming is dan ook voor zijn duurzame doelstellingen in belangrijke mate van de chauffeurs afhankelijk.

Uber heeft nu aangekondigd dat chauffeurs in Londen bij de aankoop van een elektrische wagen van Tesla gebruik kunnen maken van geld dat met een duurzaamheids-applicatie wordt ingezameld. Er bestonden eerder al soortgelijke programma’s voor kortingen op elektrische wagens van Nissan, Kia en Hyundai.

Promotie

De onderzoekers benadrukken nog dat de uiteenlopende trajecten die door de verschillende steden voor de introductie van milieuvriendelijk vervoer worden uitgestippeld duidelijk de noodzaak aantonen van lokale en nationale regelgeving om elektrische auto’s te promoten.

“Uber zou op het gebied van duurzaamheid meer inspanningen moeten doen, maar datzelfde geldt ook voor de overheden”, merkt Saul Lopez, specialist elektrisch vervoer bij Transport & Environment, op.

“In Amsterdam en Londen verloopt de transitie naar een duurzaam transport veel sneller omdat de autoriteiten er de elektrificatie promoten en efficiënte ultralage emissiezones hebben ingesteld.”

Uber introduceerde zijn duurzame doelstellingen nadat het bedrijf met een toenemende kritiek op zijn milieubeleid – net zoals zijn sectorgenoten Bolt en Lyft – moest afrekenen. Tegen het einde van volgend decennium wil Uber nog uitsluitend op elektrische wagens beroep doen.

Een taxirit verbruikt over het algemeen meer energie dan dezelfde verplaatsing met het openbaar vervoer, hoewel de sector zelf aanvoert dankzij zijn efficiënter vervoerssysteem een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de uitstoot te leveren.

Anabel Diaz, regionaal directeur van Uber, wijst er nog op dat de medewerkers van het bedrijf in Europa sneller naar elektrische wagens overschakelen dan de gemiddelde Europese autobestuurder.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20