Elektrische micromobiliteit is cruciaal voor stedelijke klimaatdoelstellingen

Lichte elektrische voertuigen, zoals e-scooters, kunnen steden helpen om hun klimaatdoelstellingen te halen. Dat is de boodschap van een rapport van consulent Carbone 4 en het Amerikaanse bedrijf Bird, aanbieder van micromobiliteit, gebaseerd op een analyse van de transportstatistieken van Parijs. De studie toont volgens de onderzoekers dat de promotie van de verhuur van elektrische fietsen, steps en elektrische scooters de emissies van een agglomeratie gevoelig kan helpen dalen.

“Op dit ogenblik vertegenwoordigen elektrische steps, fietsen en scooters ongeveer 1 procent van alle verplaatsingen die Parijs elke dag laat registreren,” aldus het rapport. “Met een doorgedreven actie zou dat aandeel tegen eind volgend decennium echter tot 21 procent kunnen oplopen.”

Alternatieven

De onderzoekers merken daarbij wel op dat deze nieuwe mobiliteits-oplossingen vooral de verplaatsingen met de auto moeten vervangen. “Indien het aanbod vooral een alternatief blijkt voor trajecten die te voet of met de fiets worden afgelegd, zal de impact op de stedelijke emissies immers volledig wegvallen,” zegt het rapport.

“Uit het onderzoek blijkt dat een autorit van een kilometer in de stad per passagier ongeveer 210 gram koolstofdioxide uitstoot,” zeggen de onderzoekers. “Bij een autobus op fossiele brandstoffen vallen de emissies per reiziger terug tot 110 gram per kilometer. Een verplaatsing met de motorfiets laat daarbij een uitstoot van ongeveer 100 gram optekenen.”

“Daarentegen veroorzaakt de passagier van de metro of tram per afgelegde kilometer slechts een productie van 5 gram koolstofdioxide. Bij elektrische fietsen en scooters krimpt die uitstoot verder terug tot 1 gram. De impact op de stedelijke luchtkwaliteit kan dan ook aanzienlijk zijn.”

Levenscyclus

De onderzoekers wijzen er wel op dat ook de levenscyclus van het gebruikte materiaal een impact op de resultaten heeft. Voor de productie en recyclage van fietsen, steps en scooters moet immers eveneens energie worden ingezet.

“Deze alternatieve vervoersmiddelen verbruiken uiteraard minder energie en veroorzaken een kleinere uitstoot,” erkent het rapport. “Om echter op lange termijn duurzaam te zijn, moet ook het materiaal gedurende een langere termijn kunnen worden gebruikt.” De onderzoekers merken daarbij op dat voor deelsteps naar een levenscyclus van minstens twaalf maanden moet worden gestreefd.

“Autoriteiten en exploitanten moeten samenwerken en het scootergebruik stimuleren,” benadrukt het rapport. “De aanbieders van alternatieve mobiliteit moeten de levenscyclus van hun materiaal verbeteren. Anderzijds moet de stedelijke overheid inspanningen doen om zijn infrastructuur beter op punt te stellen. Deze inspanningen leveren tastbare resultaten op.”

Bird wijst er daarbij op dat zijn eerste generatie elektrische steps een levensduur van amper drie tot vier maanden hadden. Bij het model Bird Zero is die levensduur naar eigen zeggen inmiddels al tot anderhalf jaar opgelopen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20