E-scooters gaan gouden toekomst tegemoet in Azië

In ontwikkelde markten vormt de verhuur van elektrische scooters inmiddels al een gevestigde activiteit. De sector breidt nu echter ook geleidelijk uit naar de regio Asia-Pacific. Lokale startups maken er zich klaar om de strijd aan te gaan met internationale groepen. Dat zegt Jake Maxwell Watts, correspondent voor de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal in Zuidoost-Azië. Hij verwijst daarbij naar Singapore, waar dertien bedrijven een aanvraag hebben ingediend voor de verhuur van elektrische scooters.

Vele partijen beschouwen Singapore als een toegangspoort tot de bredere Zuidoost-Aziatische regio, waar 600 miljoen mensen wonen.

Lucratief

“De Aziatische markt voor de verhuur van elektrische scooters bevindt zich nog in zijn beginfase,” zegt Jake Maxwell Watts. “De sector genereert er een jaaromzet van minder dan 10 miljoen dollar. In de Verenigde Staten en Europa lopen die cijfers inmiddels al op tot respectievelijk 315 miljoen dollar en 251 miljoen dollar.”

“Voor velen is Azië echter potentieel een bijzonder lucratieve markt. De regio heeft een opkomende middenklasse, kent een snelle verstedelijking en herbergt meer dan de helft van de wereldbevolking. De zware verkeerscongestie in de steden versterkt er de aantrekkelijkheid van alternatieven voor de auto.”

Nog anderen wijzen naar het intensieve gebruik van het openbaar vervoer in de Aziatische steden. Dat biedt mogelijkheden om met elektrische scooters de afstand tussen de haltes en de punten van vertrek en aankomst te overbruggen.

“Door de specifieke omstandigheden op de Aziatische markt zijn vele lokale aanbieders ervan overtuigd belangrijke voordelen te hebben tegenover internationale groepen,” betoogt Maxwell Watts. “Wel moet men daarbij de vraag stellen of lokale kennis voldoende is om te slagen. Internationale concurrenten hebben immers vaak belangrijke financiële reserves om verliezen tijdens de opstartfases te overbruggen.”

Loyaliteit

Maxwell Watts wijst daarbij ook naar de markt van de deelfietsen. Die kende onder meer in China een explosieve groei, maar kreeg ook zware klappen te verwerken. Bedrijven haalden er voor hun activiteiten miljarden dollars kapitaal op, maar kwamen uiteindelijk toch in problemen.

“Kandidaten moeten groot genoeg zijn om schaalvoordelen te kunnen genieten, maar moeten ook klein genoeg zijn om zich aan de Aziatische markt te kunnen aanpassen,” benadrukt Mark Inkster, chief business officer van het e-scooterbedrijf Beam. “Dat is veel moeilijker voor bedrijven die hun hoofdkwartier elders in de wereld hebben.”

Er wordt tevens op bijzondere technologieën gewezen. Sommige partijen rusten hun scooters uit met systemen die de trajecten van de scooter volgen. Daardoor kan men het rijwiel zich automatisch laten aanpassen aan onder meer lokale snelheidsbeperkingen.

Anderen kozen voor scooters met een grotere stabiliteit om de slechtere toestand van het wegennet in sommige steden beter te kunnen verwerken. Er zijn ook codesystemen die de gebruiker verplichten om in aangewezen zones te parkeren. Dat moet het probleem van willekeurig achtergelaten scooters helpen vermijden.

Kersten Heineke, mobiliteitsspecialist bij consultant McKinsey, benadrukt tevens dat Aziatische bedrijven een betere kans hebben om goede relaties op te bouwen met de lokale autoriteiten. “Bovendien kunnen zij ook rekenen op een grotere loyaliteit, aangezien vele consumenten liever met lokale merken zullen omgaan,” meent hij.

“Wel zal een inbreng van kapitaal nodig zijn. Het zal immers tijd kosten vooraleer de operaties winsten zullen opleveren. Aanbieders moeten rekening houden met een hoog vervangingsniveau, terwijl men tevens een zware concurrentie zal moeten opboksen.”

In Singapore zeggen de autoriteiten wellicht tijdens het derde kwartaal van dit jaar de licenties voor de verhuur van de scooters te zullen toekennen. Gewag wordt gemaakt van een gefaseerde uitrol.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20