“Een grote fiscale hervorming dreigt plaats te moeten maken voor belastingverhogingen”

De topministers van de federale regering zitten dit weekend samen om de begroting te bespreken. We weten intussen dat de regering haar pijlen heeft gericht op onder meer het fiscaal gunstregime voor topsporters en de auteursrechten. “Ik vrees dat er opnieuw enkele belastingverhogingen komen in plaats van een ingrijpende hervorming”, zegt Anton van Zantbeek, fiscaal advocaat bij Rivus. 

Ons land bekleedt nog altijd een toppositie wat de belastingdruk betreft. Eerder dit jaar bleek uit het rapport ‘Taxing Wages 2021′ van de OESO dat de belastingdruk in ons land vorig jaar 51,5 procent bedroeg voor een alleenstaande. Dat betekent dat een alleenstaande netto minder dan de helft van zijn loon overhoudt. België is volgens het rapport ook de enige lidstaat van de OESO waar de belastingdruk boven de 50 procent uitkomt.

Afschaffing fiscale voordelen

Om dat probleem aan te pakken belooft Vincent van Peteghem (CD&V), minister van Financiën, een ingrijpende belastinghervorming. Enkele politici, waaronder MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, hebben de afgelopen maanden al de belofte gemaakt dat er geen nieuwe belastingen komen voor wie werkt, spaart of belegt. Maar de kans dat dat gebeurt is zeer klein. Van Peteghem wil namelijk komaf maken met enkele fiscale voordelen, die in sommige gevallen vergaande gevolgen kunnen hebben voor de werkende mensen. Denk bijvoorbeeld aan de inperking van de auteursrechten. Een tiental verenigingen van auteursrechten, waaronder die van scenaristen en journalisten, hebben al aan de alarmbel getrokken: “Gooi aub het kind niet met het badwater weg.”

Ook Van Zantbeek waarschuwt voor het blindelings afschaffen van de belastingvoordelen. “In feite kunnen we dat zelf geen voordelen noemen. Dat zijn zaken die ervoor zorgen dat de belastingtarieven in ons land nog ietwat normaal zijn. Zo’n afschaffing is dus een belastingverhoging. De regering zal ongetwijfeld dergelijke voordelen schrappen onder het mom van “niet eerlijke” fiscale voordelen.”

Nood aan een ingrijpende hervorming

Volgens Van Zantbeek is het hoog tijd dat er een ingrijpende fiscale hervorming komt. “De minister beschikt daarbij over de blauwdruk die de Hoge Raad van Financiën in 2020 heeft voorgesteld. En daar staan enkele goede voorstellen in. Alleen heb ik het gevoel dat Van Peteghem die blauwdruk gebruikt om te kijken of er nog fiscale voordelen zijn die hij kan liquideren. Dat leidt dus niet tot de beloofde vergaande fiscale hervorming. De regering moet stoppen met morrelen in de marge.” 

Van Zantbeek keert zich niet tegen de afschaffing van de fiscale voordelen, “maar daar moet dan wel een stevige hervorming tegenover staan.” Volgens hem zijn er op dit moment heel wat scheeftrekkingen in ons land. “Enerzijds zijn er mensen die veel te veel belastingen betalen, terwijl sommige anderen zo goed als geen belastingen betalen””, aldus de advocaat. 

Ook wat de vermogensfiscaliteit betreft is er volgens de advocaat nog heel wat werk aan de winkel. “De manier waarop de beleggingsproducten belast worden is allesbehalve evenredig. Eigenlijk zou men naar de werkelijke netto-opbrengsten moeten kijken als belastbare basis”, zegt Van Zantbeek.

Kerntakendebat

De advocaat roept de regering op om onder meer een kerntakendebat te houden. “De overheid moet zichzelf de vraag durven stellen of het wel nodig is dat ze echt alles doet”, aldus Van Zantbeek. “Voorts moet er gekeken worden of de staatsstructuur niet aangepast moet worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de rol die de provincies nog spelen.” 

Tot slot moet de regering volgens Van Zantbeek ook afstappen van haar subsidiëringsdrang. “Op dit moment probeert de staat bijvoorbeeld bedrijven in een bepaalde richting te sturen door subsidies te geven. De overheid zou ook de bedrijven moeten durven beboeten als ze niet willen meewerken om bepaalde doelstellingen te halen.”

(lb)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20