ECB werkt aan “instrument tegen fragmentatie van eurozone”: wordt Italië uit de wind gezet?

De Europese Centrale Bank geeft haar interne diensten de opdracht om “een nieuw anti-fragmentatie-instrument versneld af te ronden”. Ze moeten op zoek naar manieren om een eurocrisis zoals in 2010-2012 te vermijden, via tussenkomsten op de financiële markten.

Dat maakte de ECB zelf bekend in een statement na uitzonderlijk crisisoverleg. Die vergadering werd bijeengeroepen omdat de rentes op vooral Italiaans en ook Spaans staatspapier flink sneller begonnen te stijgen dan de Duitse rente, de referentie voor de eurozone.

Meer details over het nieuwe instrumentarium gaf de centrale bank niet. “Hoe wij uiteindelijk op het fragmentatierisico reageren, zal sterk afhangen van de situatie waarmee wij worden geconfronteerd. Wij hebben in het verleden laten zien dat wij ons flexibel en snel aan de specifieke omstandigheden kunnen aanpassen”, bleef directielid Isabel Schnabel gisteren nog even vaag in een speech in Parijs.

Steunaankopen

De centrale bank herhaalde ook dat ze, ondanks de recent aangekondigde verstrakking van het monetaire beleid, nog steeds gerichte steunaankopen kan doen. Wanneer bijvoorbeeld Duitse obligaties op vervaldag komen, kan ze die vervangen door Italiaanse.

Dat zou dan een dempend effect hebben op het Italiaans-Duitse renteverschil. Die spread geldt als een belangrijke barometer voor een eventuele “fragmentatie” van de muntunie. Hoe groter de spread, hoe meer beleggers een onderscheid maken tussen “sterke” en “zwakke” eurolanden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20