ECB drukte gigantisch veel geld bij tijdens coronacrisis: duwt Lagarde op de rem?

De financiële markten richten vandaag al hun aandacht op de vergadering van de Europese Centrale Bank. Onder voorzitster Christine Lagarde drukte de ECB duizenden miljarden euro’s bij om de coronacrisis te bezweren, via de massale opkoop van obligaties. Is de tijd rijp om de opkoopprogramma’s af te bouwen?

De Europese Centrale Bank lanceerde in maart 2020 het uitzonderlijke Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Het gaat om massale aankopen van effecten van overheden en bedrijven. Dat moest de rentestanden laag houden om de economie zuurstof te geven en zo de impact van de coronapandemie te beperken.

De evolutie van het balanstotaal van de ECB illustreert hoe enorm de recente geldcreatie was. Er staan intussen voor zowat 7.700 miljard euro aan effecten en andere activa op de balans van de centrale bank, of ruim een verdubbeling sinds het begin van de coronacrisis. Dat heeft vooral te maken met de uitzonderlijke PEPP-aankopen, maar ook met andere steunprogramma’s, die steevast een cryptische letterafkorting (zoals APP of TLTRO) krijgen.

Nooit eerder in haar geschiedenis zocht de ECB zulke ongeziene hoogten op, zelfs niet onder het goedkoopgeldbeleid van Mario Draghi, de voorganger van Lagarde.

Voet van het gaspedaal?

De ECB moet op de beleidsvergadering vandaag uitmaken in welk tempo de PEPP-aankopen verder moeten gaan. Ongebreidelde geldaangroei brengt als kwalijk neveneffect snel stijgende prijzen met zich mee. De inflatie in de eurozone stijgt nu al sneller dan verwacht. Volgens de ECB gaat het om een tijdelijk effect en is er geen reden om te snel oplopende prijzen te vrezen.

De onderliggende vraag is in welke mate de eurozone nog stimuli van de ECB nodig heeft, nu de groeiprognoses in de hele muntunie opwaarts bijgesteld worden. De vaccinatiecampagnes lopen vlot en zowel consumenten als bedrijven zien de toekomst rooskleuriger tegemoet.

Lagarde geeft deze namiddag een persconferentie over de monetaire beslissingen en de ECB komt ook met eigen groei- en inflatieprognoses. De sibillijnse verklaringen van de ECB-voorzitster ontcijferen wordt specialistenwerk. Centrale bankiers gebruiken bewust gesluierde taal zodat ze geen al te bruuske bewegingen op de financiële markten veroorzaken.

De bank ING bereidde zich alvast grondig voor en publiceerde een gedetailleerde decoderingsmatrix, inclusief de mogelijke impact van Lagardes uitspraken op de wisselkoers euro-dollar.

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20