E-scooter heeft stedelijke mobiliteit snel een nieuw karakter gegeven

De introductie van elektrische scooters heeft het bestaande landschap van de stedelijke mobiliteit verstoord. Dit kan over de hele wereld worden opgemerkt. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Aalto University in Finland.

De onderzoekers zeggen daarbij te hebben vastgesteld dat het gebruik van e-scooters in belangrijke mate van de context – waaronder de bredere stedelijke bebouwde omgeving en de bestaande vervoersinfrastructuur – afhankelijk is.

“Er kan onder meer worden opgemerkt dat e-scooters in de Europese steden, die over goed ontwikkelde systemen voor openbaar vervoer beschikken, vaak op een heel andere manier worden gebruikt dan in de Verenigde Staten, waar dergelijke diensten veel minder zijn uitgebouwd”, betoogt onderzoeksleider Samira Dibaj, transportspecialiste aan de Aalto University.

Vrije tijd

“We zien dat e-scooters zowel voor functionele doelstellingen als voor entertainment worden gebruikt”, zegt Dibaj. “Zowel in de Verenigde Staten als in Europa staat vrije tijd daarbij op de eerste plaats. Maar in de Amerikaanse steden vormen de e-scooters een alternatief voor taxi’s of deelauto’s. In Europa vervangen de elektrische tweewielers daarentegen vooral de bus of de tram.”

“Of e-scooters ecologische en sociale voordelen zullen opleveren, hangt grotendeels af van de manier waarop ze worden aangewend en op welke wijze ze in het stedelijke mobiliteitslandschap passen”, betoogt Dibaj nog.

“E-scooters maken deel uit van een verschuiving in de wereld van het transport die bekend staat als micromobiliteit, waarbij de auto voor korte dagelijkse ritten door lichte voertuigen, zoals fietsers, worden vervangen.”

“E-scooters zouden in de steden kunnen bijdragen tot een vermindering van de algemene geluidsoverlast en de uitstoot van koolstofdioxide, op voorwaarde dat ze het autorijden vervangen en geen alternatief vormen voor het wandelen of fietsen”, voert Dibaj nog aan.

Spiegel voor de samenleving

Miloš N. Mladenović, professor transporttechniek aan de Aalto University, werpt op dat opkomende technologieën zoals e-scooters functioneren als een spiegel voor de samenleving. “Diepere structurele uitdagingen waarmee we op lange termijn worden geconfronteerd, zoals de klimaatcrisis en sociale ongelijkheid, worden daarbij aan het licht gebracht”, voert Mladenović aan.

Om dit alles te laten slagen, moeten volgens de onderzoekers rond e-scooters en micromobiliteit een efficiënt beleid en participatieve processen worden uitgebouwd. “Alle actoren en betrokken groepen moeten hun stem kunnen laten horen en toegang hebben tot het besluitvormingsproces”, luidt het daarbij.

“E-scooters hebben immers ook gevolgen voor mensen die van hun diensten geen gebruik van maken, maar daarbij op paden of trottoirs wel geconfronteerd worden met ongebruikte rijwielen, die onder meer een hindernis kunnen vormen voor personen met mobiliteitsproblemen. Ook die groepen moeten worden gehoord.”

“Een stad is een gedeelde ruimte en het ontwerp daarvan moet de behoeften van alle inwoners ondersteunen. Particuliere bedrijven hebben ervoor gezorgd dat e-scooters gemeengoed zijn geworden, maar zonder input en toezicht van openbare planners, belangengroepen en anderen zal het resultaat een systeem zijn dat is afgestemd op de wensen van de consument in plaats van op de behoeften van het publiek”, waarschuwen de wetenschappers.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.