Duurzaamheid: bedrijven hebben geen keuze meer

De tijd van praten is voorbij. Bedrijven hebben geen keuze meer en moeten duurzaam handelen. Duurzaamheid als groeimotor biedt tal van perspectieven. Je hebt er als belegger belang bij deze ontwikkelingen van dichtbij te volgen.

Het wetenschappelijk onderzoek is duidelijk: onze samenleving moet duurzamer, willen we onszelf en toekomstige generaties een leefbare planeet geven. Er is simpelweg geen andere optie. In deze transformatie hebben bedrijven een belangrijke rol te spelen. Een heel aantal onder hen ziet zich verplicht om zijn processen, diensten en producten aan te passen. In sommige gevallen radicaal. 

“Bedrijven die in de toekomst succesvol willen zijn, kunnen niet anders dan duurzaamheid centraal in hun bedrijfsvoering plaatsen.”

Filip Ferrante, General Manager Corporate Sustainability bij KBC Groep

“Duurzaamheid is de jongste jaren geëvolueerd van nice-to-have tot absolute noodzaak”, verduidelijkt Filip Ferrante, General Manager Corporate Sustainability bij KBC Groep. “Onder andere de klimaatverandering heeft de urgentie zeer tastbaar gemaakt. Duurzaamheid is voor vele bedrijven een topprioriteit geworden. Het is niet langer een vrijblijvende keuze, ingegeven door het engagement van eigenaars of topmanagement of door een focus op reputatie. Bedrijven die in de toekomst succesvol willen zijn, kunnen niet anders dan duurzaamheid centraal in hun bedrijfsvoering plaatsen. De druk van de publieke opinie en de strengere richtlijnen van de verschillende overheden – zeker vanuit Europa – zijn niet langer te negeren.”

Duurzaamheid in het DNA

Duurzaamheid is een richting die bedrijven moeten inslaan, maar volgens Filip Ferrante maak je van de nood best een deugd. “Op die manier garandeer je bestaanszekerheid op lange termijn”, zo zegt hij. “Bedrijven die duurzaamheid in hun DNA hebben, zetten doorgaans zwaar in op innovatie, hebben een sterke reputatie en zijn aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Nieuwe medewerkers, bij uitstek jonge mensen, vinden duurzaamheid steeds vaker een cruciale voorwaarde in hun zoektocht naar een potentiële werkgever.”

Het gaat zelfs zover dat bedrijven die hun ogen sluiten voor verduurzaming over een paar jaar mogelijk geen bestaansrecht meer hebben. Filip Ferrante: “Ze zullen steeds moeilijker financiering vinden en dreigen zich op die manier uit de markt te prijzen.”

Maak nu mee het verschil door duurzaam te investeren. Benieuwd hoe dat kan? Laat dan hier je gegevens na.

“Green is the new digital”

De verduurzaming van onze maatschappij én onze economie vraagt om een zeer ingrijpende transformatie. In zoverre dat Johan Thijs, CEO van KBC Groep, het heeft over green is the new digital. “Net zoals de digitale revolutie een hele nieuwe economie heeft doen ontstaan, zijn we ervan overtuigd dat ook de duurzaamheidstrein nieuwe kansen creëert”, zegt Jürgen Verschaeve , Chief Investment Officer bij KBC Asset Management. “Er zullen nieuwe businessmodellen, innoverende servicemodellen en dus ook nieuwe inkomstenbronnen ontstaan.”

“De duurzaamheidstrein creëert nieuwe kansen. Er zullen nieuwe businessmodellen, innoverende servicemodellen en dus ook nieuwe inkomstenbronnen ontstaan.”

Jürgen Verschaeve, Chief Investment Officer bij KBC Asset Management

Volgens Jürgen Verschaeve is de nood aan transitie in sommige sectoren urgenter dan in andere. Het  voorbeeld van de energieproducenten is hier op zijn plaats. Jürgen Verschaeve: “Hun speelveld ziet er helemaal anders uit. De wetgeving verandert continu, de prijzen voor fossiele brandstoffen stijgen, er komen betere oplossingen voor energieopslag en meer opties om energie decentraal op te wekken zoals  via zonnepanelen of windmolens.”

Dat energie steeds meer gedecentraliseerd wordt opgewekt, verandert het hele businessmodel van deze sector en vraagt om transitie. “De grote energieproducenten hebben lange tijd kunnen profiteren van een stabiel bedrijfsmodel”, geeft Jürgen Verschaeve mee. “Dat is nu verstoord door de opkomst van kleinere, gedecentraliseerde energiesystemen. Die waren vroeger slechts een beperkt deel van de energiemarkt, maar groeien nu snel. Willen de van oorsprong grote olie- en gasbedrijven blijven meespelen, dan moeten ze zich aanpassen.”

Om deze transitie mee te ondersteunen, weert KBC in zijn duurzame en maatschappelijk verantwoorde fondsen investeringen in fossiele brandstoffen. Het gaat over ontginningen van olie, gas,  steenkool, schalieolie, schaliegas en boringen in het noordpoolgebied. Enkel nutsbedrijven die streven naar betrouwbare, veilige en koolstofarme, energiezuinige elektriciteit komen in aanmerking voor duurzaam en maatschappelijk verantwoorde fondsen.  

Iedereen mee in het bad

Volgens Jürgen Verschaeve is de energiesector maar een van de vele voorbeelden. “Het is een goed voorbeeld omdat deze bedrijven rechtstreeks aan klimaatverandering gelinkt zijn”, zegt hij. “Maar laten we ons vooral geen illusies maken. Geen enkele sector ontsnapt aan verduurzaming. Iedereen moet mee in het bad.”

“Om echt een duurzamere wereld te creëren, hebben we bedrijven nodig die werken binnen de grenzen van wat de aarde aankan. Dat zijn bedrijven die zich niet alleen bewust zijn van hun economische rol, maar ook nadenken over hoe ze een ecologische en sociale spil kunnen zijn binnen de maatschappij en hun sector.” Als uitdaging kan dat tellen. 

KBC zet bewust in op maatschappelijk verantwoord beleggen. Via zijn ESG-fondsen wordt uitsluitend belegd in landen en sectoren die vooruitlopen op het vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur.

Maak nu mee het verschil door duurzaam te investeren

Wil je meer weten over duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen? Vul dan snel je gegevens in voor een vrijblijvend gesprek. Een KBC-expert helpt je graag op weg.

Meer info vind je op kbc.be/duurzaamheid.

*Vul deze velden in voor een correcte verwerking van je gegevens. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20