Duitsland legaliseert cannabis voor medisch gebruik… maar er is geen

Sinds maart vorig jaar kan medicinale cannabis in Duitsland wettelijk worden geconsumeerd. Het blijft echter bijzonder moeilijk om de nodige voorraden te kunnen aankopen. Voor het fenomeen kunnen verschillende redenen naar voor worden geschoven.

Onder meer wordt gewezen op het conservatisme bij de medische industrie. Veel artsen blijken zich terughoudend op te stellen om op hun voorschriften traditionele opiaten, zoals morfine, door cannabis te vervangen.

Maar bovendien moet voor legale cannabis een prijs worden betaald van 24 euro per gram. Dat is meer dan het dubbele van de straattarieven. Daarmee wordt legale cannabis voor vele patiënten onbetaalbaar.

Licenties

Verzekeraars weigeren één derde van de aanvragen voor terugbetalingen van voorgeschreven cannabis. Bovendien slaan niet alle apothekers een voorraad marihuana op. Bij sommigen heeft die weigering te maken met een persoonlijke afkeer tegen het product, terwijl anderen niet goed weten op welke manier met het middel moet worden omgegaan.

Toch nemen Duitsers nieuwe therapieën bijzonder ernstig. Voor natuurlijke behandelingen genieten in het land een grote populariteit.

De productie van cannabis zal in Duitsland echter tot volgend jaar illegaal blijven. Op dat ogenblik zullen tien licenties worden toegekend voor de productie van marihuana.

De productie zal gebeuren op een geheime locatie en zal worden toegewezen aan getrainde apothekers. Deze producenten zullen een strenge screening moeten ondergaan, tot geheimhouding zijn gebonden en in geen enkel geval het eindproduct mogen aanraken.

Volgens telers is het onmogelijk om onder die voorwaarden een cannabis-productie op te zetten. Invoer lijkt dan ook de aangewezen oplossing, maar ook daar dreigen de nodige problemen. “De voorwaarden voor een licentie zijn veel te strikt,” benadrukt David Henn, topman van Cannamedical, de grootste Duitse leverancier van Duitsland.

Politie

Potentiële gebruikers moeten dan ook vaak maanden wachten op een levering. In aanpalende straten kan het product echter zonder enige probleem, tegen een lagere prijs, worden gekocht. In de grote steden worden straatdealers door de politie dan ook vaak met rust gelaten. Het bezit van kleine hoeveelheid is toegelaten. De thuisteelt is echter riskanter. Daarvoor kan nog steeds een sanctie worden opgelopen. André Schulz, hoofd van de Duitse Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), heeft dan ook opgeroepen om de consumptie van cannabis volledig uit de criminele sfeer te halen. Het huidige systeem werkt volgens Schulz stigmatiserend en opent vaak een pad naar een criminele carrière.

Er zijn volgens Schulz betere strategieën om het gebruik van cannabis te beheren. Een woordvoerder van Hermann Gröhe, Duits minister van volksgezondheid, benadrukt echter dat er geen sprake is van een wijziging van de huidige wetgeving. Gewezen wordt op belangrijke negatieve gezondheidseffecten die aan de consumptie van marihuana zouden zijn gelinkt.

Meer