Duidelijker etiketsysteem voor voedingsproducten in de maak

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Kamer donderdag een wetsvoorstel goedkeuren waarbij het systeem van de houdbaarheidsdata van voedselproducten eenvoudiger wordt.

Waarover gaat het? In Europa wordt jaarlijks ongeveer 88 miljoen ton aan voedingsmiddelen verspild, wat overeenkomt met 20 procent van het geproduceerde voedsel. ‘In Vlaanderen is dat tussen de 15 en 23 kilogram bruikbaar voedsel per persoon. Dat komt neer op 300 euro per jaar voor een gezin van vier personen’, klinkt het bij indiener Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop houdbaarheidsdata aangegeven worden, de verspilling in de hand werkt. Voor de consument is er vaak verwarring tussen de begrippen ’te gebruiken tot’ en ’ten minste houdbaar tot’. Het eerste betekent dat het product na de aangeduide datum niet langer veilig geconsumeerd kan worden. Het andere geeft aan dat het product nog perfect geconsumeerd kan worden, al neemt de versheid of kwaliteit na de aangeduide datum af.

Het nieuws? De plenaire Kamer buigt zich straks over een vereenvoudiging van dat systeem. ‘Op het etiket zou bijvoorbeeld kunnen staan dat iets ‘lang houdbaar’ is, zodanig dat daar geen verwarring zijn. Of een tweede optie gaat nog een stapje verder. Onze buurlanden Nederland en Duitsland deden het al, en dat vragen wij van de Belgische regering ook: op Europees niveau pleiten om de lijst met producten waar geen enkele datum op staat, uit te breiden’, gaf Kamerlid Anneleen Van Bossuyt donderdag wat toelichting tijdens De Ochtend op Radio 1.

Concreet vraagt Van Bossuyt dus dat de federale regering op Europees niveau aandringt dat producten zoals rijst, koffie, pasta, bronwater en speciaalbieren niet langer een aanduiding van houdbaarheid krijgen. Daarnaast moet de regering in overleg treden met de voedingsindustrie om verduidelijkingen aan te brengen, zodat de ’ten minste houdbaar tot’-vermelding kan plaatsruimen voor ‘lang houdbaar’.

In de commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda werd de tekst quasi unaniem aangenomen. Enkel het Vlaams Belang en Open Vld onthielden zich.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20