Drones moeten Porto helpen overlast van zeemeeuwen te bestrijden

De Portugese havenstad Porto gaat drones inzetten om de overlast van meeuwen in het straatbeeld te bestrijden. Het initiatief vormt een onderdeel van een breder plan dat het stadsbestuur van Porto heeft ontwikkeld om het meeuwenprobleem efficiënter aan te pakken.

Waarom is dit belangrijk?

Porto kent een grote populatie meeuwen. Tellingen brachten een totaal van meer dan duizend vogels aan het licht. De dieren zorgen in de Portugese kuststad voor aanzienlijke overlast. Er wordt al langer gezocht naar oplossingen om de plaag te bestrijden. Daarbij zullen nu ook drones worden ingezet.

Geneutraliseerde eieren: Als onderdeel van zijn campagne wil het stadsbestuur van Porto onder meer zoveel mogelijk verhinderen dat de meeuwen zich zouden kunnen blijven voortplanten.

 • Een groot deel van de nesten van de vogels bevindt zich echter op locaties die voor de mens bijzonder moeilijk bereikbaar zijn. Daarom worden drones ingeschakeld.
  • De vliegende tuigen moeten vanuit de lucht de nesten ontdekken en vervolgens de eieren van de meeuwen met een spray besproeien. Dat moet de meeuwen ontmoedigen de eieren uit te broeden.
 • Het gemeentebestuur van Porto zegt zich voor het plan te hebben geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief dat eerder in de Franse kuststad Nice werd opgezet.
  • Daar was gebruik gemaakt van een product op basis van bakolie en paraffine om op de schaal van de eieren een laag aan te brengen die het contact tussen de buitenkant en de binnenkant van het ei afsluit.

Bijkomende voordelen: Het stadsbestuur van Porto zegt dat de technologie met drones in de strijd tegen de overlast van meeuwen een aantal voordelen biedt.

 • “In eerste instantie bieden de drones een grotere veiligheid voor de werknemers, die in gewone omstandigheden vaak naar moeilijk toegankelijke locaties moeten klimmen om de eieren met de hand uit de meeuwennesten te halen”, wordt er opgemerkt.
  • “Indien de eieren worden verwijderd of gebroken, zullen de vogels bovendien nieuwe eieren als vervanging beginnen uit te broeden.”
  • “Dat gebeurt niet wanneer de oorspronkelijke, geneutraliseerde eieren in het nest blijven. De meeuwen zullen tevergeefs blijven proberen die exemplaren uit te broeden.”
 • Het programma zal worden opgezet tijdens het broedseizoen van de geelpootmeeuw, een soort die in Porto met een overbevolking worstelt en daardoor in de stad voor overlast en milieuproblemen zorgen. Dat broedseizoen vindt plaats tussen begin april en begin juni.
  • Het stadsbestuur wil daarnaast ook van het Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), het Portugese instituut voor natuurbehoud, een vergunning om de meeuwen te kunnen bestrijden.
  • Bovendien zouden initiatieven worden genomen om de omgeving voor de dieren minder aantrekkelijk te maken. Daarbij zal ook gekeken worden op welke manier belangrijke voederplaatsen van de dieren – zoals markten, restaurants, boten of stortplaatsen – in de strijd tegen de overlast kunnen worden ingeschakeld.
  • Daarnaast zal tevens een campagne worden opgezet om de bevolking en bezoekers duidelijk te maken dat de meeuwen niet mogen worden gevoederd. Daarbij zouden mogelijk ook eventuele boetes kunnen worden voorzien.

(fjc)

Meer