Donald Trump verlaat het Witte Huis met minimale populariteit

Donald Trump krijgt bij zijn vertrek als president van de Verenigde Staten van de Amerikaanse bevolking nog slechts een goedkeuring van 34 procent. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Gallup, gebaseerd op een bevraging bij meer dan duizend Amerikanen de eerste week van deze maand. Sinds Gallup in de jaren veertig van de voorbije eeuw met de enquêtes is gestart, heeft geen enkele andere president tijdens zijn ambtsperiode slechtere gemiddelden dan Trump laten optekenen.

De enquête van Gallup had net voor de bestorming van het Capitool in Washington door volgelingen van Donald Trump plaats. Sinds de presidentsverkiezingen van november vorig jaar is de score van Trump met 12 procentpunt gedaald. 

Afzetting

De daling weerspiegelt andere peilingen, die Trump tijdens de laatste twee weken van zijn presidentschap met een aanzienlijk verlies aan steun confronteren. Die val moet niet alleen worden toegeschreven aan de oproer die hij heeft veroorzaakt, maar ook aan de tweede afzettingsprocedure die hem te beurt is gevallen. Het gemiddelde van de peilingen, verzameld door RealClearPolitics, toont nog een steun van 39,8 procent aan. Dat betekent een achteruitgang van 4 procentpunt sinds de aanval van zijn volgelingen op het Capitool.

Donald Trump sluit zijn presidentschap bij Gallup af met dezelfde score als George W.Bush en Jimmy Carter. Harry Truman was de enige die slechter deed en met een score van 32 procent vertrok. Barack Obama liet bij zijn vertrek uit het Witte Huis daarentegen een goedkeuring van 59 procent optekenen.

Over zijn volledige ambtsperiode haalde Donald Trump een goedkeuring van 41,1 procent. Dat is het laagste niveau van de jongste twaalf presidenten die de Verenigde Staten hebben gekend. Harry Truman haalt als voorlaatste 4 procentpunt meer.

Gepolariseerd

De waardering voor Trump wordt ook gekenmerkt door sterk gepolariseerde opvattingen over zijn presidentschap. Gallup tekende bij de democraten amper 4 procent steun op, tegenover 30 procent bij de onafhankelijken en 82 procent bij de republikeinen. Dat betekent een verschil van 78 procentpunt. In de loop van het presidentschap van Trump werd een gemiddeld verschil van 81 procentpunt opgetekend. Die kloof is groter dan bij elke andere president uit de Amerikaanse geschiedenis.

Na hun inauguratie krijgen de meeste presidenten van de bevolking meestal enkele tijd waarin ze van een groter krediet kunnen genieten. Dat was bij Donald Trump echter niet het geval. Tijdens zijn presidentschap toonde de waardering voor Trump ook nooit meer een afwijking van meer dan 15 procentpunt.

De hoogste waardering genoot Trump bij Gallup begin vorig jaar, toen hij in een eerste afzettingsprocedure werd vrijgesproken. Ook tijdens de beginperiode van de coronapandemie genoot hij een relatief hoge score. De status van de president kreeg de voorbije zomer echter een bijzonder zware klap na de dood van George Floyd door toedoen van politieagenten in Minneapolis.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20