Doelwitten van de fiscus: eigenaars van meerdere woningen en wie misbruik maakt van regeling auteursrecht

Misbruik van het auteursrecht aanpakken en de controle intensifiëren bij eigenaars van meerdere woningen en belastingplichtigen met rekeningen in het buitenland: dat zijn de voornaamste doelstellingen van de Belgische fiscus, weet de zakenkrant L’Echo.

Voor het derde jaar op rij maakt de belastingdienst niet langer bekend wie het doelwit van de belastingcontroles is. Dat moet een nieuwe proactieve aanpak stimuleren bij alle belastingplichtingen. Toch kwam de Mediafin-kranten ter ore wie in het vizier genomen wordt.

Belangrijk doelwit dit jaar zijn vastgoedeigenaars, meer specifiek “eigenaars met een aanzienlijk patrimonium”. De redenering: “In principe worden de inkomsten uit de verhuur van een woning als onroerend beschouwd. Maar bij wie meerdere woningen en/of gronden bezit, kunnen die inkomsten als beroepsinkomen worden beschouwd, waardoor ze meer belast worden.”

Royalty’s

Ook komen er gerichte acties op het gebied van auteursrechten. “Bijvoorbeeld als de belastingplichtige een astronomisch bedrag aan royalty’s ontvangt, in de orde van 60.000 euro, als het bedrag een bepaalde verhouding ten opzichte van het salaris overschrijdt, of als het beroep dubieus lijkt. Een makelaar die royalty’s ontvangt, trekt de aandacht van de belastingdienst”, legt deskundige Pierre-François Coppens uit, belastingadviseur bij het Instituut van belastingadviseurs en accountants (ITAA).

  • Ter herinnering: wie auteursrechten tegen betaling afstaat aan een opdrachtgever, kan die inkomsten apart aangeven. Die worden tot 61.200 euro belast als roerende inkomsten en genieten een voordeeltarief. Zo worden auteursrechten van 15.000 euro tegen amper 7,5 procent belast.
  • De regeling kwam er in 2008 voor schrijvers en kunstenaars, maar wordt intussen ook gebruikt door fotografen, architecten, ingenieurs, softwareontwikkelaars, regisseurs, scenaristen en radio- en tv-makers.

Buitenlandse rekening en aanvullend pensioen

Ook Belgen met een rekening in het buitenland worden geviseerd door de fiscus. Belgische belastingplichtigen die hun buitenlandse rekening niet aangeven, komen daar niet langer mee weg, klinkt het. De gegevensoverdracht tussen de EU-lidstaten zou opsporing van zo’n rekeningen vergemakkelijken.

Er komt ook intensievere controle op bedrijfsleiders en zelfstandigen die via hun onderneming een aanvullend pensioen opbouwen. Die zijn verplicht de befaamde 80 procent-regel na te leven.

  • Ter informatie: die regel bepaalt dat de som van het wettelijk pensioen en het bovenwettelijk (extralegale) pensioen niet groter mag zijn dan 80 procent van de normale bruto bezoldiging van het laatste jaar

Alles werd bevestigd door de FOD Financiën.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20