Dodelijk vuurwapengeweld in Verenigde Staten op hoogste niveau in verscheidene decennia

In de Verenigde Staten zijn bij het gebruik van vuurwapens vorig jaar meer dan 47.000 mensen om het leven gekomen. Dat betekende de hoogste tol die het Amerikaanse vuurwapengeweld in minstens vier decennia heeft geëist. Dat blijkt uit een studie van het Injury Control Research Center van de Harvard University, gebaseerd op een analyse van vuurwapengeweld sinds het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw.

Opmerkelijk daarbij is echter ook dat vooral bij vrouwen een sterke toename van het aantal slachtoffers diende te worden vastgesteld.

Coronacrisis

De onderzoekers zeggen dat de toename onder vrouwen – vooral uit de Afro-Amerikaanse bevolkingsgroepen – een tragische en ondergewaardeerde rol speelt in een fenomeen dat vooral als een mannelijke probleem wordt bestempeld.

“Vrouwen dreigen in de discussie terzake verloren te gaan, rekening houdend met het feit dat het overgrote deel van de slachtoffers nog altijd uit mannen bestaat”, beklemtoonde onderzoeker Eric Fleegler, hoogleraar spoedeisende geneeskunde aan de Harvard Medical School.

“Bij vrouwen uit de Afro-Amerikaanse bevolking heeft het aantal moorden met vuurwapens sinds het begin van het voorbije decennium meer dan een verdrievoudiging gekend. Sinds het midden van datzelfde decennium heeft ook het aantal zelfmoorden met vuurwapens meer dan een verdubbeling laten optekenen.”

De onderzoekers erkennen dat de bevolking van de Verenigde Staten verder blijft aangroeien, maar datzelfde geldt ook voor het aantal overlijdens door het gebruik van vuurwapens. Het aantal moorden en zelfmoorden met vuurwapens stegen in het land vorig jaar beide met 8 procent. Daarbij werd een niveau bereikt dat sinds het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw niet meer was gezien.

De onderzoekers stelden vast dat het aantal overlijdens door vuurwapens sinds het midden van het eerste decennium van deze eeuw een gestage groei heeft gekend, maar merken op dat die trend recent een duidelijke versnelling heeft laten registreren. Vorig jaar lag het aantal overlijdens ongeveer 20 procent hoger dan twee jaar geleden.

De wetenschappers wijzen er nog op het aantal overlijdens door vuurwapens in de Verenigde Staten tijdens de coronapandemie een opmerkelijke stijging heeft laten optekenen. “Dat is een probleem met waarschijnlijk een ingewikkeld patroon waarop niemand echt een antwoord weet”, merkt Fleegler op.

Volgens een aantal experts moet wellicht worden verwezen naar een reeks achtergronden, zoals een verstoring van het professionele en persoonlijke leven van vele burgers, de toegenomen wapenverkoop, stress en mentale gezondheidsproblemen.

Stad versus platteland

Uit het rapport blijkt dat vuurwapens in de Verenigde Staten de voorbije tweeëndertig jaar aan meer dan 1,1 miljoen mensen het leven heeft gekost. Het aantal slachtoffers ligt ongeveer even hoog als het aantal overlijdens dat in het land de voorbije drie jaar aan infecties met het virus COVID-19 moest worden toegeschreven.

Ongeveer 14 procent van de slachtoffers waren vrouwen. Vier per honderdduizend vrouwen kwamen vorig jaar in de Verenigde Staten door vuurwapengeweld om het leven. Bij het begin van het voorbije decennium was er sprake van vier slachtoffers per honderdduizend vrouwen.

Dit vertegenwoordigt een stijging met 71 procent. Bij mannen was er vorig jaar sprake van ongeveer zesentwintig slachtoffers per honderdduizend, tegenover ongeveer achttien per honderdduizend bij het begin van het voorbije decennium.

Wanneer gekeken wordt naar zelfmoorden was er bij Afro-Amerikaanse vrouwen vorig jaar sprake van ongeveer drie slachtoffers per honderdduizend, tegenover anderhalf per honderdduizend bij het begin van vorig decennium.

Bij moorden moest gewag gemaakt worden van meer dan achttien slachtoffers per honderdduizend Afro-Amerikaanse vrouwen, tegenover vier per honderdduizend bij Latijns-Amerikaanse seksegenotes en twee per honderdduizend bij blanke vrouwen.

Moorden door vuurwapens maken in de Verenigde Staten nog altijd vooral slachtoffers bij jonge mannelijke Afro-Amerikanen. Daar is er sprake van 142 overlijdens per honderdduizend jonge mannelijke twintigers. Bij zelfmoorden met vuurwapens staan blanke tachtigers – met 45 overlijdens per honderdduizend inwoners – op de eerste plaats.

“Vuurwapengeweld heeft in de Verenigde Staten duidelijke raciale en seksuele aspecten”, beklemtonen wetenschappers van de University of Michigan in een commentaar op de studie. “Bovendien moet worden vastgesteld dat moorden vooral in steden gebeuren, terwijl zelfmoorden eerder op het platteland zijn geconcentreerd.”

(as)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.