Dit kost het koningshuis in 2021

Veel Belgen vinden dat de staat te veel betaalt om de koningen, prinsen en prinsessen van België te onderhouden. Maar hoeveel kost de koninklijke familie ons echt? Hier is het toegewezen budget voor 2021.

36.908.000 euro. Dit is het totale bedrag dat aan de koninklijke familie wordt besteed in de Belgische begroting die in de Kamer voor 2021 is goedgekeurd. Dit omvat de dotaties en de werkingskosten van de monarchie. Ter vergelijking: in 2020 bedroeg het budget 37,16 miljoen euro. Laten we dit in meer detail bekijken.

Koning Filip krijgt 12,5 miljoen euro. Dit jaarlijkse bedrag werd vastgesteld aan het begin van zijn regering, in 2013, en wordt elk jaar geïndexeerd. Dit geld wordt niet alleen gebruikt voor zijn levensonderhoud, maar ook om de kosten van zijn taken te dekken, evenals die van koningin Mathilde. Dit omvat de salarissen van het personeel, de activiteiten als Koning en Koningin van België en het onderhoud van de gebouwen die aan hen in bruikleen zijn gegeven terwijl ze in functie zijn.

Dotaties

Drie andere leden van de koninklijke familie ontvangen ook een dotatie:

  • Koning Albert II: 980.000 euro
  • Prinses Astrid: 341.000 euro
  • Prins Laurent: 327.000 euro

Dit bedrag omvat een salaris van 94.000 euro voor de prins en de prinses en 187.000 euro voor de koning, evenals operationele en personeelskosten.

Prinses Elisabeth, van haar kant, weigerde de voorgestelde dotatie als kroonprinses. De jonge vrouw, die vorig jaar 18 werd, wil eerst slagen voor haar studies, momenteel aan de militaire school, voordat ze aan haar taken als vertegenwoordiger van het land begint. Zij en haar ouders vinden daarom dat ze vooralsnog niet betaald hoeft te worden.

Vergoedingen voor activiteiten

De rest van het aan de koninklijke familie toegewezen bedrag – 22,7 miljoen euro – is bestemd voor vertegenwoordigingsactiviteiten. Het gaat om kosten voor het detacheren van politieagenten voor de bescherming van leden van de monarchie, investeringen in IT, kosten voor het onderhoud van koninklijke gebouwen, enzovoort.

Het overgrote deel van het budget bestemd voor de koninklijke familie gaat dus niet rechtstreeks in de zakken van de koninklijke familie van België, maar wordt – onder toezicht van de federale diensten – aangewend voor hun vertegenwoordigingsactiviteiten.

Uiteindelijk betaalt elke Belg 3,22 euro voor de koninklijke familie om hen in 2021 te vertegenwoordigen op een openbaar evenement, in binnen- of buitenland.

Lees ook: Lockdownfeestje prins Joachim legt nieuw beleid Paleis bloot

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20