Dit is hoe HP zich het ‘kantoor van de toekomst’ voorstelt

Met het project ‘The Office of The Future 2.0’ wil HP bedrijven inspireren en ondersteunen bij de overgang naar de ‘hybride werkplek’ van morgen.

Sinds woensdag 9 juni mogen Belgische werknemers weer één dag per week naar kantoor, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Maar ondanks deze geleidelijke terugkeer naar de normale situatie, wordt het steeds duidelijker dat de arbeidswereld nooit meer zal worden wat zij was vóór de coronaviruscrisis. Die lange 9-to-5-werkweek van vijf dagen per week lijkt nu tot het verleden te behoren.

De pandemie heeft deze verandering echter niet in gang gezet. Zij fungeerde slechts als een katalysator van een evolutie die reeds een aantal jaren aan de gang was. Lang voordat er sprake was van een nieuw coronavirus, was de technologiegigant HP al begonnen na te denken over hoe het ‘kantoor van de toekomst’ eruit zou zien. In mei jongstleden onthulde het bedrijf de vruchten van zijn denkwerk in de vorm van een project getiteld ‘Het kantoor van de toekomst 2.0’.

De pandemie heeft aangetoond dat er alternatieven zijn voor onze manier van werken

Verkeersopstoppingen, hyperconnectiviteit, burn-out, enz. zijn allemaal problemen die de laatste jaren zijn toegenomen en een impact hebben op de werkomgeving. De crisis en de lockdowns hebben een aantal van deze problemen een halt toegeroepen door de bedrijven te dwingen anders te gaan werken om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen.

‘De behoefte aan verandering was er al: de mobiliteitsproblemen, de moeilijkheid om zich te concentreren in een open kantoor, het gebrek aan evenwicht tussen werk en privé-leven, enz. De pandemie heeft bedrijven getoond dat er alternatieven zijn voor de manier waarop we allemaal werken’, vat Koen Van Beneden, Managing Director van HP Belux, samen. 

Het technologiebedrijf merkt ook op dat bedrijven met een traditionele, op controle gebaseerde werkcultuur het moeilijker hebben gevonden om over te schakelen op telewerken, in tegenstelling tot bedrijven met een modernere werkcultuur.

Zijn collega Damien Roben, Area Category Manager Business Desktops & Notebooks voor België en Luxemburg, wijst erop dat de coronacrisis een ‘unieke kans voor bedrijven is om het paradigma te veranderen’.

Daarom is HP van mening dat dit het ideale moment is om ‘een hybride werkomgeving’ in het nieuwe normaal op te nemen. ‘Een omgeving die het beste van twee werelden combineert en die organisaties in de toekomst sterker zal maken,’ voegt Koen Van Beneden eraan toe.

Herverdeling van de rollen

Concreet denkt HP dat de rollen die zijn toegewezen aan de verschillende werkruimten in de hybrideomgeving in de toekomst zullen worden herverdeeld.

  • Het kantoor wordt een ontmoetingsplaats om ideeën met collega’s uit te wisselen, om ‘innovatief te zijn’. Dit vereist onder meer een heroverweging van de organisatie van de lokalen, met minder werkplekken en meer vergaderruimten, in een nieuw, resoluut multifunctioneel perspectief.
  • Thuis zullen de werknemers hun werkdagen zelf kunnen indelen en kunnen wijden aan taken die meer rust en concentratie vergen. Maar om productiviteit te bereiken, zullen werknemers thuis over de juiste hulpmiddelen moeten beschikken (ergonomische stoel, webcam, tweede scherm, printer, enz.).
  • Ook moeten werknemers steeds vaker taken onderweg of op andere locaties uitvoeren. HP merkt op dat het voor bedrijven van groot belang is deze tijd optimaal te benutten, hetgeen betekent dat zij de juiste technologie en apparatuur moeten gebruiken.

Ten slotte herinnert Koen Van Beneden ons eraan dat in een dergelijke context één element van primordiaal belang zal zijn voor de ondernemingen: de veiligheid. ‘Hoe meer je in de cloud, digitaal en mobiel werkt, hoe belangrijker digitale beveiliging wordt,’ concludeert hij.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20