Directie AB InBev blaast onderhandelingen met bonden af vanwege blokkades

De directie van AB InBev heeft omstreeks 11 uur de vakbonden laten weten dat ze niet wil onderhandelen zolang de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden geblokkeerd worden.

Na het mislukken van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO blokkeerden de vakbonden rond 16.30 uur de poorten van de brouwerij in Leuven zodat er geen vrachtwagens meer kunnen in- en uitrijden. Later op de avond volgde Jupille en sinds dinsdagmorgen wordt ook de brouwerij van Hoegaarden geblokkeerd. In de drie brouwerijen, net als in de depots, wordt gewoon doorgewerkt zodat er van een staking strikt genomen geen sprake is.

Met de blokkades willen de vakbonden de directie onder druk te zetten om toegevingen te doen op vlak van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslag om economische redenen. Terwijl de directie de regels op dat vlak wil verstrengen eisen de vakbonden een uitbreiding. Ze willen deze regeling harmoniseren voor arbeiders, bedienden en kaderleden. Momenteel genieten de arbeiders een betere regeling. ‘De inkomensgarantie voor een bediende met beperkte anciënniteit bedraagt slechts 2,5 maanden, terwijl dat voor een arbeider oploopt tot 3 jaar’, aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV).

‘Blokkade eerst opheffen’

In een reactie bevestigt de directie dat de meeting niet doorgaat. ‘De opheffing van de blokkade is een voorwaarde om de onderhandelingen te hervatten’, aldus woordvoerster Laure Stuyck. ‘Eerst dient de rust en sereniteit in het bedrijf hersteld te worden.’ De brouwer benadrukt opnieuw dat er op vlak van werkzekerheid in het bedrijf zowel voor arbeiders als bedienden nu al uitzonderlijke regelingen gelden, die de vakbonden evenwel nog willen uitbreiden. ‘Als de brouwerij haar tewerkstelling vermindert, ontvangen getroffen arbeiders bovenop de wettelijke vergoedingen nog drie jaarsalarissen.’

De directie beklemtoont verder de inspanningen die ze levert op vlak van werkzekerheid. ‘AB InBev is zeer geëngageerd in België en bevestigde midden juni haar Belgische verankering nog eens met de nieuwe Belgische identiteit ‘Home of Beer’. De afgelopen vijf jaar werd 590 miljoen euro geïnvesteerd in de Belgische brouwerijen, hetgeen goed was voor netto 621 bijkomende jobs.’

Wat de fouten in de verloning betreft – een ander punt van syndicale kritiek – verzekert AB InBev dat die worden rechtgezet. ‘Goede verloning en correcte uitbetaling van lonen is een basiswaarde binnen AB InBev.’

Lees ook:
Opnieuw acties bij AB InBev
24-uren-staking in brouwerijen en depots van AB InBev

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20