24-uren-staking in brouwerijen en depots van AB InBev

In alle Belgische brouwerijen en depots van AB InBev is woensdagmorgen een staking uitgebroken voor een uitgebreidere werkzekerheidsgarantie en een correcte uitbetaling van de lonen en van de RSZ-aangifte. Zowel arbeiders, bedienden als kaderleden participeren aan de actie die ondersteund wordt door de drie vakbonden.

Het gaat om de vestigingen in Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue. ‘Aanleiding voor de actie zijn de moeilijke onderhandelingen met betrekking tot werkzekerheid en de inkomensgarantie. Er loopt op dat vlak een bestaand akkoord, maar wij willen de garanties uitbreiden’, zegt vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV). Hij stelt dat de problemen zeer diep zitten.

Fouten in betaling lonen

AB InBev slaagt er volgens Vanautgaerden maar niet in om de lonen van de werknemers correct uit te betalen. ‘Dit is een gevolg van het feit dat de directie in 2011 de loonadministratie uitbesteed heeft aan een externe firma die eerst vanuit Praag, daarna vanuit India opereerde. De input vanuit België geeft in India kennelijk niet dezelfde output, want er blijven veel fouten. De afgelopen drie jaar is het probleem zeer acuut geworden’, aldus de vakbondsman.

Een derde probleem, dat gelinkt is aan het vorige, betreft fouten in de RSZ-aangifte. ‘Door een verkeerde verwerking van data in India wordt het aantal effectief gewerkte dagen niet correct geregistreerd door het sociaal secretariaat in ons land en dus foutief doorgegeven aan de RSZ-administratie. Dit heeft op termijn onder meer consequenties voor de pensioenberekening’, aldus Vanautgaerden.

‘Directie minimaliseert problemen’

Dat deze problemen niet opgelost geraken, wijt de vakbondsman onder meer aan de grote wisseling in het management van AB InBev. ‘Om de twee jaar komen andere personen in functie waardoor er niemand verantwoordelijkheid wil opnemen. Iedereen verwijst voor deze problemen steeds naar het verleden of de toekomst. Wij eisen een oplossing en willen dat de directie deze problemen niet langer minimaliseert’, aldus Vanautgaerden.

De directie van AB InBev bevestigt de staking, maar kan de impact hiervan op de bedrijfsactiviteiten momenteel nog niet inschatten. Verwijzend naar het feit dat dinsdag de nieuwe CAO-onderhandelingen gestart zijn, stelt de directie alle kansen te willen te geven aan het sociaal overleg. Men zal daarom ook geen publieke verklaringen afleggen over de stakingsactie. ‘Onderhandelingen voeren we met de partners rond de tafel.’

Bron: Belga

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20