Digitalisering in entertainment maakt kwantumsprong ‘dankzij’ coronacrisis

De coronacrisis heeft op entertainment en media een grote impact gehad. De pandemie heeft in die sectoren geleid tot een sterke versnelling van de digitalisering. Dat staat in een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Net als bij bijvoorbeeld telewerk is er sprake van een sprong die normaal verscheidene jaren in beslag zou hebben genomen.

‘De digitalisering is een van de belangrijkste krachten in de hedendaagse economie,’ aldus het rapport. ‘Die beweging is door de beperking van de mobiliteit en de social distancing nog versterkt. Hierdoor is entertainment veel virtueler en persoonlijker geworden dan men aan het begin van dit jaar had kunnen denken. Er is meer sprake van streaming, thuisconsumptie en activiteiten op afstand.’

Sterke heropleving

‘De pandemie heeft de sector van entertainment en media bruusk tot stilstand gebracht,’ zegt PwC nog. ‘Deze industrieën zullen dit jaar een omzet van bijna 2,02 miljard dollar realiseren. Dat is 5,6 procent minder dan vorig jaar.’

‘Dit is de sterkste daling sinds het begin van deze eeuw. Elf jaar geleden, tijdens de laatste wereldwijde economische inkrimping, daalden de inkomsten van deze sectoren slechts 3 procent.’

Ondanks die negatieve impact, blijft het fundamentele groeitraject van de industrieën volgens het rapport echter bijzonder sterk. ‘De voorbije jaren kende de sector een sterkere groei dan het wereldwijde bruto binnenlandse product,’ voeren de onderzoekers aan. ‘Dat zal ook de volgende jaren het geval zijn.’

Voor volgend jaar wordt een vooruitgang met 6,4 procent in het vooruitzicht gesteld. Tot het midden van het decennium zou op een gemiddelde jaarlijkse groei met 2,8 procent mogen worden gerekend.

Streaming

Er is binnen de sector volgens het rapport echter ook een duidelijke verschuiving merkbaar. ‘De inkomsten van de bioscopen vallen met 65,6 procent terug, terwijl online en streaming video een groei met 26 procent vertonen,’ wordt er opgemerkt.

‘De omzet uit video zal daardoor dit jaar voor de eerst keer hoger liggen dan de inkomsten uit de verkoop van bioscooptickets. Over vijf jaar zou de videosector zelfs dubbel zoveel inkomsten genereren dan de bioscoopwereld.’

‘Mede door de enorme groei van streaming kent ook het datagebruik een sterke toename. Dit jaar zou het datavolume met 33,8 procent toenemen. Over een periode van vijf jaar wordt ruimschoots een verdubbeling verwacht.’

PwC merkt nog op dat nagenoeg alle traditionele media de negatieve invloed van de coronacrisis hebben ervaren. Alleen de boekenverkoop vormt daarop met een toename van 2,2 procent een uitzondering. Ook tot het midden van dit decennium wordt verder een gemiddelde groei met 1,4 procent – gedeeltelijk te wijten aan het succes van audioboeken – in het vooruitzicht gesteld.

‘Muziek en andere auditieve media kunnen dit jaar een inkrimping met 22,6 procent, terwijl kranten en magazines eveneens met 14,3 procent zullen achteruitgaan,’ aldus nog het rapport. ‘Televisie en aanverwante sectoren zullen een daling met 6,1 procent laten optekenen.’

Virtuele realiteit zou daarentegen een groei met 30,3 procent kunnen melden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20