De VS, China en Rusland gaan voor het eerst aan tafel met de taliban

De “Troïka + 1” – de Verenigde Staten, China en Rusland aangevuld met Pakistan – hebben de taliban verzekerd mee te willen werken aan de stabilisatie van het land. Die hulp zal er komen van zodra de islamitische militairen garanderen dat het land geen terroristisch wespennest zal worden.

Zal Afghanistan nooit vrede kennen? Je zou het bijna geloven nu het regime van de taliban zichzelf geconfronteerd ziet met een golf van terroristische aanslagen georganiseerd door de dissidente beweging ISIS-K, ook gekend als Islamitische Staat Khorassan.

De splinterbeweging van terreurgroep IS doet de angst oplaaien dat ze hun vonk naar de buurlanden zal overslaan, nu er met Afghanistan een nieuw toevluchtsoord is ontstaan waaruit terroristen over de rest van de wereld aanslagen kunnen plegen. De grote wereldmachten – en met name de VS – zien zich daarom gedwongen om een keuze te maken waar ze nooit aan durfden te denken: samenwerken met de taliban.

De komst van een stabiel Afghanistan

De Amerikaanse, Chinese en Russische gezanten zijn donderdag met hun Pakistaanse collega’s samengekomen in Islamabad, in Pakistan. Deze groep, die zichzelf de “Troïka + 1” noemt, heeft dit netelig thema uitgevoerd besproken voor ze tezamen – als symbolische geste – met vertegenwoordigers van de taliban aan tafel gingen.

De vier landen hebben de taliban erop aangedrongen om “op een kordate manier” het terrorisme aan te pakken. Tegelijkertijd spoorden ze de taliban aan om in te grijpen aan de verslechterde humanitaire situatie in Afghanistan. Sinds de overname van de taliban is de situatie er aanzienlijk op achteruit gegaan.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde mee dat de vier landen overeenkomen om “een praktisch engagement aan te gaan met de taliban, met als doel ze aan te moedigen om een gematigde en voorzichtige politiek te voeren die kan bijdragen aan de komst van een stabiel en welvarend Afghanistan, van zodra dat mogelijk is.” Ze moedigden ook het engagement van de taliban aan om een veilige doorgang te garanderen aan iedereen die Afghanistan in of uit reist, zo riepen ze op tot de toegang van humanitaire hulp zonder obstakels.

De vijand van mijn vijand…

Laatst heeft de Pakistaanse overheid aangekondigd een staakt-het-vuren overeen te komen met de Tehreek-e-Taliban, een lokale afdeling van Afghaanse militairen die, sinds de overwinning van de taliban, terug heviger actie voerden in Pakistan. In augustus kwamen hierdoor minstens 52 Pakistaanse burgers om het leven in 35 verschillende aanslagen, dat is het hoogste cijfer sinds februari 2017.

De Troïka + 1 laat de taliban dus vrij om over Afghanistan te regeren volgens hun wettelijk systeem, gebaseerd op de Sharia, zolang ze elke terroristische stroming bestrijden die zich op lange termijn in het land wilt vestigen. In ruil krijgt Afghanistan terug de humanitaire hulp waar het land al maanden nood aan heeft.

Het land is volgens een afgevaardigde van de VN ten prooi gevallen aan de ergste humanitaire crisis die we ooit zagen. Zo’n 23 miljoen mensen hebben dringend nood aan voedsel, het Afghaanse BBP van 20 miljard dollar kan krimpen tot slechts 4 miljard dollar en 97 procent van de 38 miljoen inwoners riskeert om in armoede terecht te komen, zo waarschuwt Abdallah Al Dardari, de lokale gezant van de Verenigde Naties.

Sinds de machtsgreep van de taliban en de afgang van de westerse troepen, hebben meerdere landen geprobeerd om min of meer vriendelijke relaties te onderhouden met de nieuwe machthebbers. China loopt hierin voorop, China aast vooral op de natuurlijke bronnen in het land en vreest tegelijkertijd voor terreur uit Afghanistan. Maar ook andere landen zoals Turkije en Qatar hebben zich al bereid getoond om bij te dragen aan de wederopbouw van het land en voorzien een vorm van humanitaire hulp.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20