Een hyperbelangrijk dossier: de PS lost een schot voor de boeg over de pensioenen

  • De Vivaldi-coalitie heeft grote ambities voor de pensioenen: die moeten hervormd worden en daarbij is beloofd dat het minimumpensioen omhoog moet tot 1.500 euro netto. De PS, die met Karine Lalieux (PS) ook de minister van Pensioenen levert, duwt het gaspedaal in: tegen september wil ze haar voorstel klaarhebben.
  • Maar koken kost geld: er zal liefst 1,8 miljard euro nodig zijn om alle plannen te betalen. En kijk, de PS heeft een idee: Lalieux wil dat de houders van een aanvullend pensioen mee betalen voor de verhoging van de minimumpensioenen. Die piste komt ook voor in een werknota die momenteel circuleert binnen de Hoge Raad voor Financiën.
  • Op die manier wordt er meer ‘solidariteit’ ingebouwd in het pensioensysteem. Want nu krijgen diegenen die sparen voor hun pensioen in dat systeem fiscale kortingen, die tot 2 miljard euro per jaar aantikken. Het is een systeem dat zeker bij de betere verdieners veel voorkomt: de werkgever en werknemer doen samen aan pensioensparen, waardoor er dus dat fiscaal voordeel is.
  • De facto betekent dat dus voor een pak mensen dat straks een deel van hun gespaard pensioen misschien wel wat meer belast zal worden. Het gaat vooral over de hogere inkomens en dus wil de PS meer ‘solidariteit’. ‘Het is hoog tijd om zulke ontsporingen te hervormen. We verliezen bijna 2 miljard euro aan een anti-herverdelende maatregel. Dat is niet waar ik voor sta in de politiek’, zo stelt Lalieux aan Het Nieuwsblad.
  • Het tekent meteen de discussie waar de regering De Croo straks voor staat: wie gaat het allemaal betalen? De PS heeft al haar antwoord op die vraag klaar.
  • Meteen mocht Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert alweer aan de slag om te corrigeren, en te ‘wijzen op het regeerakkoord’: niet bepaald de eerste keer dat de Vlaamse liberalen de Franstalige socialisten proberen te temperen.
  • ‘Aanvullende pensioenen zijn belangrijk om velen een degelijk pensioen te bieden. In het regeerakkoord werd afgesproken dit net uit te breiden. Dat zal niet bereikt worden door onrust te zaaien of door ballonnen op te laten rond een belasting daarop’, zo tweette Lachaert.
  • Dat de pensioenen hét politieke dossier van het najaar worden, lijkt nu al vast te staan. Het is ook een uiterst gevoelig thema, met veel kiezers, ook aan Vlaamse kant, die systematisch verouderen. De Zweedse regering van Charles Michel (MR) verkoos om erg offensief te communiceren over de verhoging van de pensioensleeftijd, wat hen een pak krediet kostte, ook bij de eerder ‘rechtse’ kiezers.
  • De oppositie van N-VA, maar evengoed een aantal critici uit het liberale kamp, reageren al meteen als bloedhonden op het voorstel. Want één van de grote moeilijkheden: volgens de cijfers van de Nationale Bank zit 80 procent van dat spaargeld in een aanvullend pensioen wel aan Vlaamse kant. Dus niet alleen een ‘extra taks’, maar ook een ‘extra transfer’ straks?
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20