De platformeconomie blijft aan belang winnen

Geschreven met input van Fairlingo.com

De Belgische e-commerce wordt gedomineerd door onlinemarktplaatsen en -platformen. Dat blijkt althans uit het Shopping100-rapport van BeCommerce. De e-commercewebsite top 10 wordt volledig gedomineerd door dergelijke platformen. Volgens Sofie Geeroms, Managing Director van BeCommerce, is de platformeconomie dan ook een feit.

De platformeconomie is een economisch systeem waarbij een online platform en slimme algoritmes vraag en aanbod samenbrengen. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is het Uber-platform dat nabije taxichauffeurs en klanten samenbrengt. Ook Deliveroo werkt op een gelijkaardige manier en brengt restaurants en nabije fietskoeriers samen. Experts menen dat de platformeconomie de komende tien jaar grote delen van de flexibele arbeidsmarkt zal innemen.

Platformeconomie als antwoord op nieuwe noden

Aan de platformeconomie kleven dan ook veel voordelen. Het is namelijk laagdrempelig, transparant, helpt ongebruikte capaciteit te benutten en het biedt mensen manieren om geld bij te verdienen. Daarenboven wordt de kwaliteit via een reviewsysteem gegarandeerd.

Een goed voorbeeld daarvan is het online vertaalbureau Fairlingo. Fairlingo is ontstaan uit een klein vertaalbureau met meer dan tien jaar ervaring. Zij merkten op dat er vraag was naar goede en kwalitatieve vertalingen zonder de meerprijs van een traditioneel vertaalbureau. Ze ontwikkelden daarop een platform dat het vertaalproces sneller, efficiënter en transparanter heeft gemaakt. Het systeem schakelt automatisch de beste vertaler in en rekent daarvoor op een netwerk van 15.000 platformwerkers. Hierdoor kunnen opdrachtgevers zelfs in het weekend opdrachten plaatsen en begint het vertaalproces al binnen 30 seconden.

Europa is beducht voor de risico’s van de platformeconomie

Ook Europa ziet de voordelen van de platformeconomie in. Het geeft bijvoorbeeld aan dat dergelijke platformen de grensoverschrijdende handel gemakkelijker hebben gemaakt en dat ze Europese consumenten en bedrijven nieuwe mogelijkheden hebben geschonken. Desondanks waarschuwt het ook voor de risico’s die dergelijke nieuwe mogelijkheden met zich meebrengen. Het gaat dan onder meer om de toegang tot grote hoeveelheden data. Hierdoor worden deze platformen heel machtig en kunnen ze nieuwe standaarden opleggen. Omdat dergelijke platformen vaak grensoverschrijdend opereren, is Europa het beste geplaatst om het een en ander te reguleren. Het belangrijkste instrument om dat te doen, is de Digital Services Act.

Werkomstandigheden van platformwerkers moeten beter worden

Een ander risico dat de platformeconomie met zich meebrengt, is de uitholling van het socialezekerheidsstelsel. Begin 2020 stelde commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarom de eerste plannen voor om meer sociale rechtvaardigheid in het platformwerk te introduceren. Het Commission Work Programme 2021 beloofde alvast om nieuwe wetgeving te introduceren om de werkomstandigheden van platformwerkers te verbeteren. Hoewel iedereen het erover eens is dat Europa het beste geplaatst is om de platformeconomie te reguleren, heeft Brussel maar weinig bevoegdheden op het sociaaljuridische gebied. Net daarom moedigt men vooral de lidstaten aan om maatregelen te treffen. De focus ligt daarbij op eerlijke minimumlonen en een verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers.

In februari heeft de Commissie de volgende stap gezet en vond er een consultatieronde plaats bij de Europese sociale partners. De bal ligt nu in hun kamp. Als zij hier onderling niet over willen onderhandelen, zal de Europese Commissie tegen het einde van het jaar met initiatieven komen. Het belooft dan wel een lang proces te worden, want dit moet dan vervolgens nog langs het Europees Parlement en de Raad passeren.

Ondertussen lijkt er wel het een en ander te bewegen. In Nederland oordeelde men bijvoorbeeld dat Deliveroo-maaltijdbezorgers werknemers zijn en ook in Groot-Brittannië werd eerder gelijkaardig geoordeeld over de Uber-chauffeurs. In België blijft het vooralsnog stil. In 2018 oordeelde de Commissie Arbeidsrelaties van de FOD Sociale Zekerheid wel nog dat Deliveroo-fietskoeriers werknemers zijn, maar Deliveroo tekende toen meteen beroep aan. De pleidooien daarvoor staan pas in september 2021 ingepland en op een uitspraak is het wellicht nog tot eind dit jaar wachten. Minstens tot dan zijn Deliveroo-fietskoeriers nog steeds zelfstandigen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20