Europese banken houden veel te weinig rekening met de risico’s van klimaatverandering: “Sector kan daardoor dit jaar alleen al 70 miljard euro verliezen”

De Europese Centrale Bank (ECB) voerde een onderzoek naar de mate waarin de banken bestand zijn tegen de klimaatopwarming, een zogenaamde klimaatstresstest. Daaruit blijkt dat het merendeel van de banken de risico’s die daaraan gelinkt zijn, nauwelijks heeft opgenomen in hun interne modellen.

De opwarming van de aarde treft talloze sectoren. Ook voor de bankensector kan de klimaatverandering vergaande financiële gevolgen hebben. Maar uit het onderzoek van de ECB blijkt dat de banken veel te weinig rekening houden met de klimaatrisico’s. “De banken van de eurozone moeten dringend meer inspanningen leveren om die risico’s te meten en te beheren”, zegt Andrea Enria, voorzitter van de raad van toezicht van de ECB.

Klimaatstresstest

In totaal hebben 104 banken deelgenomen aan de allereerste stresstest van de toezichthouder. Die bestond uit drie modules: hun eigen vermogen om klimaatstresstests uit te voeren, hun afhankelijkheid van koolstofuitstotende sectoren en hun prestaties in verschillende scenario’s.

De eerste module toont aan dat maar liefst 60 procent van de banken nog niet beschikt over een eigen stresstest. Ook bij het toekennen van leningen houden de financiële instellingen te weinig rekening met de klimaatrisico’s. Slechts 20 procent neemt die risico’s op bij de kredietbeoordeling.

Voorts blijkt dat de banken in de eurozone nog in grote mate afhankelijk zijn van vervuilende sectoren. Bijna twee derde van de inkomsten die de banken uit klantenrelaties met bedrijven halen, is afkomstig van sectoren die broeikasgassen uitstoten.

70 miljard euro

Tot slot toont de derde module, waarvoor er enkel gekeken werd naar de 41 banken die onder rechtstreeks toezicht van de ECB staan, aan dat de krediet- en marktverliezen dit jaar kunnen oplopen tot in totaal ongeveer 70 miljard euro als gevolg van onder meer de CO2-uitstoot en natuurrampen.

“Deze oefening is een cruciale mijlpaal in het streven naar een financieel systeem dat beter bestand is tegen de klimaatrisico’s”, merkt Frank Elderson, vicevoorzitter van de raad van toezicht van de ECB, op. “We verwachten dat banken op korte tot middellange termijn doortastende maatregelen nemen en robuuste modellen voor klimaatstresstests ontwikkelen.”

De ECB laat overigens weten dat de bevindingen geen gevolgen zullen hebben voor de hoeveelheid kapitaal die banken dit jaar moeten aanhouden.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20