De EU telt 4 grote economieën. Slechts 1 daarvan heeft een efficiënte overheid

De Franse zakenbank Natixis deed onderzoek naar de efficiëntie van de overheid in de vier grootste economieën van de Europese Unie. Wanneer rekening wordt gehouden met vier specifieke criteria blijkt dat enkel Duitsland kan rekenen op een efficiënt staatsapparaat.

De bank ging ervan uit dat een efficiënte staat 4 kenmerken heeft:

1. Efficiëntie van de overheidsuitgaven

De overheid verzekert de efficiëntie van de uitgaven voor elke functie die de staat op zich neemt: het geld dat wordt uitgegeven dient om een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening te financieren.

Als voorbeeld gebruikt de bank de uitgaven in het onderwijs en de gezondheidszorg.

Daaruit blijkt dat de uitgaven voor het eerste hoog zijn in Spanje, Frankrijk en Duitsland.

Maar ook dat de efficiëntie van het onderwijs in Spanje en Frankrijk laag is, omdat beide landen hoge aantallen werkloze jongeren tellen.

Eenzelfde situatie doet zich voor in de gezondheidszorg, waar Frankrijk het meeste uitgeeft…

… maar laagst scoort inzake het aantal artsen per 1.000 inwoners.

De bank concludeert dat in beide domeinen Frankrijk zeer zwak scoort inzake efficiëntie. Ook Spanje maakt een matige beurt.

2. De staat zorgt voor een goed evenwicht in de toewijzing van overheidsgeld in de verschillende deelgebieden

Hier neemt de bank de domeinen onderwijs en R&D (Onderzoek & Ontwikkeling)  in consideratie. Geconcludeerd wordt dat groei-aanmoedigende uitgaven hoog zijn in Duitsland en Frankrijk en laag in Spanje en Italië.

3. Overheidsgeld kan enkel efficiënt worden besteed als de productiviteit van het ambtenarenapparaat hoog is.

De bank keek hier naar de ratio tussen niet-loongerelateerde uitgaven in de openbare sector of de hoeveelheid geld die wordt beheerd door elke individuele ambtenaar. 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat die staatsproductiviteit in verhouding tot Duitsland laag is in Frankrijk, Spanje en Italië. Een Duitse ambtenaar beheert met andere woorden twee keer meer belastinggeld dan zijn Spaanse collega.

4. De staat moet positieve stimulansen creëren in domeinen als het klimaat en werkgelegenheid

Dat uit zich o.a. in een hoge belasting op CO2-uitstoot en een lage belasting op arbeid, lage sociale lasten en stimuli on werklozen terug aan het werk te krijgen

In onderstaande grafiek wordt gekeken naar de sociale bijdragen die bedrijven moeten ophoesten. Ook daar maakt Frankrijk en Spanje een slechte  beurt.

Conclusie: Enkel Duitsland heeft een efficiënt overheidsapparaat, vermits het in tegenstelling tot de andere grote EU-landen op alle criteria hoog scoort.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20