Covid-19: Zolang er geen vaccin is zijn er twee opties

Bij gebrek aan zekerheid over de effectiviteit van een behandeling tegen het virus blijven er twee opties over: ofwel de absolute inperking van de bewegingsvrijheid of het massaal testen van de bevolking. 

De eerste optie betekent  weinig meer dan een totale lockdown tot er een vaccin is. De meeste specialisten spreken daarbij over een wachttijd van 12 tot 18 maanden. Telkens de epidemie beheersbaar wordt, wat met andere woorden betekent dat de medische diensten in het land het aantal zieken aankan – zouden de lockdownregels tijdelijk kunnen worden versoepeld. Tot er opnieuw een fase aanbreekt waarin de inperking zich opdringt. 

Uit berekeningen van het Imperial College in Londen blijkt dat er in een tijdsspanne van 18 maanden zich zes van die pieken zouden manifesteren waardoor we in totaal een derde van onze tijd thuis opgesloten zouden zitten. Op de grafiek is te zien hoe de regels een zestal keer op 18 maanden voor een periode van 1 maand opnieuw zouden moeten worden verstrengd.

Massaal testen

De andere optie is degene voor dewelke landen als IJsland en Zuid-Korea kozen: het massaal testen van de inwoners. Op die manier kunnen dragers van het virus worden geïdentificeerd en worden geïsoleerd van de rest van de bevolking. De economische activiteit kan dan worden hervat. Zonder die tests is dit onmogelijk. Vooral omdat uit de IJslandse ervaring blijkt dat de helft van de dragers geen hinder van het virus ondervonden. Die groep is dus de gevaarlijkste omdat hij – zolang niet massaal wordt getest – het virus blijft verspreiden zonder het te weten.

De grootste uitdaging blijft het verkrijgen van een grote hoeveelheid tests en het versnellen van de prestaties. In de VS moest tot vorige week 7 dagen worden gewacht op een uitslag. In Spanje beschikt men nu over tests die binnen de 15 minuten een uitslag geven. Bij ons blijft de beschikbaarheid van tests dan weer een probleem. 

We hebben een tijdlang problemen gehad met de aanvoer van testen, en dus zijn de middelen momenteel beperkt’, zo stelde viroloog Steven Van Gucht over de tekorten. ‘Ik heb er goede hoop op dat het aantal beschikbare testen in de toekomst sterk zal toenemen. Momenteel vechten we tegen een onzichtbare vijand. Door zo veel mogelijk mensen te testen, maken we het virus zichtbaar en kunnen we er rationeler mee omgaan.’

Toch kondigen de FOD Volksgezondheid en Van Gucht aan dat ‘we nooit iedereen gaan kunnen testen’. ‘We zullen blijven selecteren op symptomen, beroepsgroepen, et cetera …’

Ook Nederland test alleen kwetsbare mensen om een tekort te voorkomen.

Meer