Covid-19 bevestigt: minder geboortes tijdens pandemieën

Een uitbraak van een pandemie gaat meestal gepaard met een daling van het geboortecijfer. Dat blijkt ook uit cijfers die tijdens de recente coronapandemie konden worden opgetekend, zeggen wetenschappers aan de Cornell University in de Verenigde Staten en de Università Commerciale Luigi Bocconi in Italië.

De studie is gebaseerd op de geboortecijfers in tweeëntwintig landen met een hoog inkomen de voorbije vijf jaar.

Beleid

De wetenschappers ontdekten daarbij dat de coronapandemie in de Verenigde Staten en een groot deel van Europa tot lagere geboortecijfers heeft geleid. Tegelijkertijd merken de onderzoekers echter op dat deze inkrimping mogelijk door een gericht beleid van de overheid kan worden vermeden.

De onderzoekers stelden vast dat in de Verenigde Staten tijdens de eerste fase van de coronapandemie het aantal geboortes met 7 procent is gedaald.

“In Europa leverde de studie echter uiteenlopende resultaten op. In Italië werd een daling met 9 procent tegenover het jaar opgetekend. Ook in Spanje en Portugal werd een achteruitgang met respectievelijk 8 procent en 7 procent gemeld. In Denemarken Finland, Duitsland en Nederland kon een dergelijke vaststelling echter niet worden gedaan. Daar bleven de geboortecijfers ongeveer status-quo.”

Economische ontwrichting

“In vergelijking met de grote daling in Zuid-Europa, wijst de relatieve stabiliteit van de geboortecijfers in Noord-Europa op de rol die een beleid voor de ondersteuning van de gezinnen en de werkgelegenheid kan hebben om het aantal geboortes op peil te houden”, merkt onderzoeksleider Seth Sanders, professor economie aan de Cornell University, op.

“Er is niet specifiek gezocht naar de oorzaak van de verschillen, maar er moet ongetwijfeld een band worden gelegd met niveaus van economische ontwrichting en de ondersteuning bij gebrek aan werkgelegenheid.”

“De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn regio’s met een hoog inkomen, dat hen nog enigszins tegen de effecten van calamiteiten zoals een pandemie kan helpen beschermen”, stippen de onderzoekers aan.

“Dit betekent wellicht dat andere regio’s nog zwaarder de impact van dergelijke rampen voelen. Hieruit blijkt dat maatschappijen de neiging hebben om bij pandemieën het aantal kinderen te beperken.”

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20