Coronacrisis duwt Afrika voor het eerst in kwarteeuw in een recessie

De Afrikaanse economie heeft de voorbije decennia, ondanks de lange weg die vele landen van het continent nog moeten afleggen, een sterke groei gekend. Maar die positieve ontwikkeling lijkt door de uitbraak van de coronacrisis bruusk te zijn afgebroken. Dat staat in een rapport van de United Nations Conference on Trade and Development (Unctad).

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de Afrikaanse economie dit jaar – voor de eerste keer in een kwarteeuw – met een recessie zal moeten afrekenen.

Jonge bevolking

‘In eerste instantie leek het Afrikaanse continent bij de uitbraak van de coronapandemie nog enigszins gespaard te blijven,’ aldus het rapport. ‘Afrika telde opmerkelijk minder besmettingen dan de andere continenten. Dat hadden de Afrikaanse landen onder meer te danken aan hun jongere bevolking, die voor de besmettingen minder gevoelig voor het leek.’

‘Maar uiteindelijk blijken de Afrikaanse economieën door de gevolgen van de crisis bijzonder zwaar getroffen. De armoede zal in sterke mate toenemen. Het aantal mensen dat met een inkomen van minder dan 1,90 dollar per dag moet proberen rond te komen, zal immers waarschijnlijk een grote groei kennen.’

‘Door de gevolgen van de coronacrisis zullen de minst ontwikkelde landen van de wereld hun slechtste economische prestaties in dertig jaar laten optekenen,’ benadrukt het rapport. ‘Deze economieën zijn bijzonder kwetsbaar. De uitbraak van de pandemie leidt er tot een sterke economische vertraging, waardoor vele mensen hun baan dreigen te verliezen en het inkomen verlaagt. Daardoor dreigen de financiële tekorten op te lopen.’ 

De Unctad raamt dat door de uitbraak van de coronacrisis in de armste landen van de wereld dit jaar nog eens 32 miljoen mensen bijkomend in extreme armoede zullen worden geduwd. Hierdoor dreigt het gemiddelde armoedeniveau in de getroffen landen van 32,5 procent tot 35,7 procent op te drijven.

‘De coronacrisis dreigt jaren van moeizame vooruitgang door de minst ontwikkelde landen op het gebied van armoedebestrijding, voeding en onderwijs uit te gommen,’ aldus nog de organisatie.

Veerkracht

De Verenigde Naties rekenen 47 naties tot de minst ontwikkelde economieën van de wereld, met in totaal een populatie van ongeveer 1,06 miljard mensen. Die landen zijn meestal in Afrika gesitueerd.

Ondanks hun groot aandeel in de wereldbevolking, blijft de bijdrage van deze landen tot het wereldwijde bruto binnenlandse product beperkt tot minder dan 1,3 procent. Vorig jaar werd in deze landen per inwoner een gemiddeld bruto binnenlands product van 1.088 dollar opgetekend, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 11.371 dollar.

‘Deze landen moeten dringend hun productiecapaciteit ontwikkelen, zodat ze een grotere veerkracht zouden kunnen verwerven om externe schokken zoals de coronapandemie op te vangen,’ betoogt Mukhisa Kituyi, secretaris-generaal van de Unctad. ‘Tot nu toe is deze ontwikkeling te traag verlopen.’

‘In de toekomst zouden deze naties niet alleen inspanningen moeten doen om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen, maar tevens zorgen dat de nodige investeringen worden gedaan om hun infrastructuur te verbeteren en de tewerkstelling te stimuleren,’ zegt ook Paul Akiwumi, directeur Afrika bij de Unctad.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20