Corona kan blijvend effect hebben op uitzendkrachten in bedrijven

Het coronavirus dwingt veel bedrijven om hun strategie te herbekijken en te besparen. Uitzendarbeid maakt een cruciaal onderdeel uit van die strategie, maar dat kan ook een positief effect hebben op bedrijven en interimkrachten. Dat zegt Peter Van Laer, CEO bij consultancybedrijf BDO.

Tijdens de coronacrisis viel de interimarbeid plotsklaps met 45 procent terug. Dat zijn 50 tot 60.000 mensen die geen werk meer konden vinden als tijdelijke uitzendkracht. Voor bedrijven noodzakelijk, voor werknemers soms frustrerend. Intussen herneemt de sector langzaam maar zeker. Maar corona zal volgens BDO-CEO Peter Van Laer een blijvertje maken van de flexibiliteit die interimkrachten brengen.

Tijdens een panelgesprek met Paul Verschueren, de topman van uitzendkrachtorganisatie Federgon, en Aquafin HR-manager Sabine Schellens bleek interimarbeid een cruciale factor in de strategie van grote bedrijven te zijn.

Uitzendkracht als strategie

‘Flexibiliteit mag geen doel op zich zijn’, zegt Van Laer daarover. ‘Maar soms is het belangrijk dat je je bestaande talentpoule tijdelijk aanvult met externe krachten. Daarmee kan je inspelen op de noden van je bedrijf en dat kan een inherent deel uitmaken van je strategie.’

Zeker in tijden van corona moest de uitzendarbeid eraan geloven. ‘Een crisissituatie is ook een mogelijkheid, een lakmoesproef voor de strategie van uw bedrijf. Daar speelt uitzendarbeid een belangrijke rol in’, aldus Van Laer. ‘Dat kunnen bedrijven leren van de crisis.’

Uitzendarbeid in België

‘Wij zijn ook helemaal nog geen hyperflexibel land’, zegt Verschueren. ‘In de buurlanden is dat veel meer ingeburgerd en ik denk dat we ook in die richting zullen evolueren. Die tijdelijke toevoeging aan je talentpoule kan zo waardevol zijn.’ Dat die uitzendkrachten een goedkope oplossing zijn voor bedrijven en ten koste gaan van vaste jobs, daar is Verschueren het niet mee eens. ‘Uitzendarbeid dient er net voor om mensen in de markt te brengen. 41 procent van de vaste contracten is begonnen als uitzendkracht. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je daarin kan blijven vasthangen.’

Maar interimkrachten bestaan natuurlijk ook op het kaderniveau. Zeker in crisistijden kan een interimmanager cruciaal zijn, maar ook na de crisis kan dat een belangrijk onderdeel van de strategie zijn. Sabine Schellens, HR-manager bij Aquafin, beaamt dat.

In-house versus inhuren

‘Sommige kennis wil je in-house onderhouden, door je personeel op te leiden. Sommige elementen van je strategie zijn echter tijdelijk, maar wel noodzakelijk. Die kan je extern binnenhalen, bijvoorbeeld door een interimmanager.’

Dat kan Jan Mathijssen, met dertig jaar ervaring als interimmanager, enkel maar bevestigen. ‘Je komt binnen zonder verleden en je hebt per definitie ook geen toekomst in het bedrijf. Dus je kan echt op korte termijn veel bereiken in het bedrijf, als je het vertrouwen van het personeel kan winnen.’ Voor de job van Mathijssen staan vooral de wensen van de opdrachtgever centraal. ‘Ik hou me enkel bezig met de kern van de zaak en daar krijg ik ook het vertrouwen voor.’

Blijvende transformatie

Na enkele maanden loopt de opdracht van Mathijssen meestal af. Dan gaat hij naar het volgende bedrijf. ‘Ik zie het als een voordeel. Elke job geeft me de skillset voor de volgende job.’

Schellens ziet dat die voordelen van flexibiliteit ook op de lagere niveaus worden geapprecieerd. ‘Nu is er erg weinig ruimte om bijvoorbeeld na enkele jaren bij een job iets anders te gaan proberen, of een jaar ertussenuit te gaan. Die flexibiliteit is dus zeker een voordeel.’ Tegelijk benadrukt Schellens dat er ook een vaste poule moet zijn. ‘Maar je moet de noden van je bedrijf ook kunnen invullen met tijdelijke krachten. Dat heeft corona zeker bewezen, maar dat is ook zo onder normale omstandigheden.’

Dat soort flexibiliteit zou standaard onderdeel moeten worden van hoe bedrijven zich organiseren, denkt Van Laer. ‘Corona kan de aanzet zijn voor een blijvende verandering.’

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20