Chinese concurrent van GPS klaar voor wereldwijde service

Het Chinese navigatiesystem Beidou zal tijdens de eerste helft van volgend jaar opnieuw twee satellieten lanceren. Daarmee zal de derde generatie van het Beidou-netwerk zijn volledige capaciteit hebben bereikt. Op dat ogenblik zal het Chinese navigatiesysteem een wereldwijde service kunnen aanbieden. Dat heeft Ran Chengqi, projectdirecteur van Beidou, gezegd.

Vanaf juni volgend jaar zal het Chinese navigatiesysteem op volle kracht kunnen werken. Het project zegt kwalitatieve diensten op het gebied van navigatie, positionering en datacommunicatie te zullen leveren. Beidou is een van de meest complexe projecten van de Chinese ruimtevaartindustrie.

Derde generatie

China lanceerde zijn navigatiesysteem bij de start van deze eeuw. De service, gebaseerd op signalen van drie satellieten, dekte echter alleen het Chinese grondgebied en enkele buurlanden. Een tweede generatie, die zeven jaar geleden operationeel werd, kon door inwoners van de hele regio Asia-Pacific worden gebruikt.

Vier jaar geleden kondigde Beidou de introductie van een derde generatie aan. Daarmee wil het Chinese navigatiesysteem een wereldwijd publiek bereiken. Daarmee wordt Beidou vanaf juni volgend jaar een volwaardige concurrent van het Amerikaanse Global Positioning System (GPS), het Europese Galileo en het Russische Glonass.

Ran Chengqi benadrukte dat Beidou aan zijn gebruikers nu al toelaat wereldwijd berichten uit te wisselen. Het systeem kan tevens worden ingezet voor onder meer internationale reddingsoperaties.

Verdere ontwikkeling

De projectdirecteur wees er echter op dat Beidou zich ook in de toekomst verder zal blijven ontwikkelen. ‘Gewerkt wordt aan een meer geïntegreerd systeem met Beidou als centraal element,’ verduidelijkte de projectdirecteur. ‘Dat systeem moet tegen het midden van de jaren dertig operationeel zijn.’

‘Gestreefd wordt naar een verdere technologische integratie met onder meer mobiele communicatie, cloudcomputing, het internet-of-things, het industriële internet, big data en de blockchain.’

Producten van Beidou zijn volgens Ran al uitgevoerd naar meer dan honderdtwintig landen en regio’s. ‘De diensten zijn voor een brede waaier toepassingen gebruikt,’ aldus de projectdirecteur. ‘Dat geldt onder meer voor landregistratie, landbouw, de opvolging van voertuigen en schepen en intelligent havenbeheer. Gebruikers bevinden zich in Azië, Oost-Europa en Afrika.’

Sinds het begin van deze eeuw heeft Beidou al drieënvijftig satellieten gelanceerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20