Chinese bevolking veroudert voordat ze rijk wordt

De mediaanleeftijd van Chinese burgers zal die van Amerikanen overstijgen in 2020. De vrees dat de Chinese vergrijzing te groot wordt om ooit een hoog welvaartsniveau te bereiken wordt steeds groter.

Het wordt een onheilspellende mijlpaal voor China volgend jaar. Het Aziatische land is nog steeds veel armer dan de VS. Het mag dan wel de tweede grootste economie ter wereld zijn. Wat betreft bruto binnenlands product per capita (per hoofd van de bevolking) is China qua welvaart een middenmoter op het niveau van Brazilië. Dat is één van de redenen waarom China al decennia een enorme economische groei nastreeft.

Snel verouderende bevolking

Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zal het percentage vijfenzestigplussers in China verdubbelen, van 12 procent tot 25 procent. In Amerika zal diezelfde shift zich pas binnen een eeuw voltrekken, en in Europa pas binnen 60 jaar. Enkel Japan en Zuid-Korea vergrijzen ongeveer even snel als die andere Aziatische grootmacht. Maar de bevolking van die twee landen begon pas snel te verouderen toen ze al zeer welvarend waren.

De economische impact van zo’n snel verouderende bevolking laat zich voelen op twee manieren: Eerst en vooral worden pensioenen onbetaalbaar. De Chinese Academie van Social Wetenschappen heeft berekend dat het Chinese pensioenfonds tegen 2035 zal leeglopen.

Ten tweede daalt de economische groei. Hoe groter het aandeel in de bevolking op pensioenleeftijd, hoe kleiner het aandeel van de werkende bevolking. Dat is nefast voor de productie.

Op deze grafiek is te zien hoe de mediaanleeftijd van de Chinese bevolking (oranje lijn) die van de Amerikaanse (lichtblauwe lijn) zal overstijgen volgend jaar. Tegen 2050 is de mediaanleeftijd van de Chinezen bijna 50 jaar. Bron: UN world population prospects.

‘One Child Nation’

Ironisch genoeg is de vergrijzing een gevolg van de succesvolle ontwikkeling van China. Een Chinees die in 1960 ter wereld kwam, werd gemiddeld 44 jaar oud. De levensverwachting van een Chinese baby die vandaag geboren wordt is 76 jaar. Maar ook de beruchte eenkindpolitiek speelt een cruciale rol. De campagne ‘One Child Nation’ werd in 1979 ingevoerd om het risico op overbevolking in te perken. Elk koppel mocht slechts één kind krijgen, een tweede kind werd strafbaar.

Naarmate een land ontwikkelt daalt het geboortecijfer vanzelf. In het geval van China versnelde het eenkindbeleid dat proces aanzienlijk. In de jaren 70 kreeg een Chinese vrouw nog gemiddeld 4,6 kinderen, vandaag slechts 1,6. Daarom werd in 2016 beslist om twee kinderen per gezin toe te laten. Nu zijn er plannen om geen beperkingen meer op te leggen.

Vijgen na pasen. De werkende bevolking begon te krimpen in 2012. Tegen 2050 zullen er slechts twee Chinezen op arbeidsleeftijd zijn per gepensioneerde. Die verhouding maakt het ondraaglijk om betaalbare pensioenen en economische groei te behouden.

Demografen schatten dat de bevolking van China vanaf ongeveer 2025 hoe dan ook zal afnemen en dat er in 2067 nog maar één miljard Chinezen zullen zijn, tegen bijna 1,4 miljard nu. China dreigt zo onvoldoende werkenden te krijgen om de kosten van de vergrijzing te betalen.

Bron: The Economist

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20