China wuift Amerikaanse uitnodiging voor gesprekken nucleaire wapencontrole kordaat af

China is best bereid deel te nemen aan de trilaterale besprekingen met de Verenigde Staten en Rusland over de controle op kernwapens. Maar dit kan alleen gebeuren indien de Amerikaanse regering zijn arsenaal verkleint tot er met China sprake is van een evenwaardige slagkracht. Dat heeft Fu Cong, hoofd van de dienst wapenbeheersing van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, gezegd.

De Verenigde Staten en Rusland beschikken elk over ongeveer vijfduizend kernkoppen. Dat is een gigantisch verschil met China, dat volgens raming slechts over 320 nucleaire wapens zou beschikken.

Om trilaterale gesprekken op gang te kunnen brengen, zouden de Verenigde Staten dan ook meer dan 4.500 kernkoppen moeten vernietigen. ‘Indien de Verenigde Staten tot die inspanning bereid blijkt, zit China de volgende dag mee aan de onderhandelingstafel,’ beklemtoonde Fu Cong. ‘Maar iedereen weet uiteraard dat dit niet zal gebeuren.’

Misleiding

De Amerikaanse president Donald Trump heeft China herhaaldelijk opgeroepen om met de Verenigde Staten en Rusland deel te nemen aan de onderhandelingen over een nucleaire wapenbeheersing. Zolang China naar eigen zeggen slechts over een klein nucleair arsenaal beschikt, zegt het land niet aan dergelijke gesprekken te denken.

Het huidige nucleaire akkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland zou volgend jaar aflopen. Beide landen zijn echter al onderhandelingen voor een vernieuwing van de overeenkomst begonnen. China heeft tot nu toe echter steeds geweigerd om rond deze materie met de Verenigde Staten rond de tafel te zitten.

‘China is een groot voorstander van nucleaire ontwapening’, benadrukte Fu Cong. ‘Maar het land heeft zijn standpunt over trilaterale gesprekken bij talloze gelegenheden duidelijk gemaakt. Door de grote kloof in slagkracht, heeft China er geen enkel belang bij om aan die gesprekken deel te nemen.’

‘Voor ons is de suggestie van een trilaterale onderhandeling niets anders dan een misleiding, om een woord te gebruiken dat de Amerikaanse president zelf zo graag gebruikt,’ betoogde Fu Cong.

Excuus

Marshall Billingslea, de belangrijkste Amerikaanse gezant voor nucleaire onderhandelingen, zei vorige maand dat China verplicht was te onderhandelen. Hij beschuldigde de Chinese regering van een snelle opbouw van zijn nucleaire programma om een pariteit met de Verenigde Staten en Rusland te bereiken.

Fu Cong verwierp echter die aantijgingen en stelde dat de Verenigde Staten proberen om China als een excuus te hanteren om aan hun verdragsverplichtingen te ontsnappen.

‘Het echte doel van de Verenigde Staten is om alle beperkingen op te heffen en de vrije hand te hebben om ten opzichte van elke tegenstander, echt of ingebeeld, een militaire superioriteit te zoeken,’ besloot Fu Cong.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20