China staat of valt met zijn digitale economie

Voor China is het technologisch leiderschap een existentiële kwestie. De digitale economie is een van de weinige pijlers die de Chinese economie een verdere groei kan garanderen. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Waarnemers wijzen er echter op dat ook die sectoren met een aantal belangrijke uitdagingen moet afrekenen.

“De Chinese economie moet met vele problemen afrekenen,” zegt Nathaniel Taplin, China-specialist bij de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal. “Het land gaat gebukt onder een zware schuldenlast. Ook de snelgroeiende Chinese bevolking betekent een grote uitdaging. Bovendien is er ook de toenemende vijandigheid met de Verenigde Staten, de grootste handelspartner van het land.”

“De dynamische Chinese technologie-sector biedt echter redenen tot optimisme. Die sector is voor de Chinese economie de voorbije jaren van groot belang geweest. Bovendien is de digitale industrie ook cruciaal voor de verdere vooruitzichten van het land. Dat maakt het onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds duidelijk.”

Buitenproportioneel

“Technologische innovatie heeft in alle economieën een sleutelfunctie, maar in China is er sprake van een buitenproportionele impact,” zegt Taplin. “Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de Chinese overheid heeft nagelaten om de rest van zijn economie de nodige stimulansen te bezorgen. Daarbij waren vaak ideologische beginselen gemoeid.”

“Veel privébedrijven, in het verleden een cruciale groeimotor van de Chinese economie, staan onder grote druk. Technologische sectoren – zoals big data, kunstmatige intelligentie of netwerktechnologie – vormen daarop vaak een uitzondering. Dat is gedeeltelijk te danken aan de drang van de Chinese overheid om alle aspecten van de maatschappij onder controle te houden.”

“Daarnaast kan technologie twee andere grote problemen van het land helpen aanpakken,” benadrukt Taplin. “Technologie kan een krimpende beroepsbevolking en een daling van de investeringsmogelijkheden met een hoog rendement vervangen.”

“Dankzij enorme investeringen in robots kunnen een versterking van de computerkracht en netwerkinfrastructuren ervoor zorgen dat efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de schaars beschikbare arbeidscapaciteit. Ongeveer 80 procent van de Chinese werkgelegenheid zou immers voor automatisering in aanmerking komen.”

Conflicten

“China moet dringend een oplossing vinden om zijn inkrimpende arbeidspopulatie efficiënter aan het werk te zetten,” zegt Taplin. “Bovendien moet het land een nieuwe bestemming vinden voor zijn financiële reserves, die in het verleden vaak in gigantische en dikwijls nutteloze bouwwerken werden geïnvesteerd. De digitale economie biedt op beide uitdagingen een antwoord.”

“De digitale technologie heeft het voorbije decennium een belangrijke bijdrage tot de toename van de Chinese productiviteit geleid,” zeggen Longmei Zhang en Sally Chen, economen van het Internationaal Monetair Fonds. “Zonder een verdere snelle groei van de Chinese digital economie, zal het land problemen ervaren om tegen het midden van volgend decennium een economisch groeicijfer van meer dan 5 procent te kunnen handhaven.”

“Het verdere succes van het Chinese economische model is afhankelijk van zijn innovatie-capaciteit en de gezondheid van toonaangevende technologiebedrijven zoals Huawei, Alibaba en Tencent.”

“Om dat succes veilig te stellen moet China echter een aantal belangrijke hinderpalen wegwerken,” voert Taplin aan. “Onder meer moet het land antwoorden geven op de wereldwijde bekommernissen over de veiligheid en de fairplay van zijn economisch model. Indien dat niet lukt, dreigen verdere conflicten met de westerse wereld onvermijdelijk.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20