Vroegere eenkindpolitiek doet inwonersaantal China inkrimpen

China is officieel nog wel het land met de grootste bevolking ter wereld, maar in werkelijkheid is het waarschijnlijk al door India voorbijgestoken. Dat zegt Yi Fuxian, professor demografie aan de University of Wisconsin, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times.

China zou wel eens aanzienlijk minder inwoners kunnen tellen dan officieel geregistreerd staat. Xi Fuxian gelooft dat de Chinese overheid het aantal geboorten de voorbije kwarteeuw met bijna negentig miljoen eenheden heeft overschat. De fout moet volgens de demograaf worden toegeschreven aan de overdreven optimistische vruchtbaarheidscijfers die in China worden toegepast.

Officieel heeft China een geboortecijfer van 1,6 kinderen per vrouw. In werkelijkheid zou dat cijfer eerder op 1,05 geboortes per vrouw liggen. Indien de ramingen van Yi Fuxian correct zijn, telde China in juni vorig jaar 1,29 miljard inwoners, terwijl officieel sprake is van 1,40 miljard inwoners. India heeft een bevolking van 1,36 miljard inwoners. Volgens het ‘World Population Prospect‘ van de Verenigde Naties zou India China ver voorbij hebben gestoken tegen het jaar 2100.

De bevolking van China wordt ouder door de eenkindpolitiek. ©Isopix

Fuxian is een zwaar criticus van de eenkindpolitiek die China gedurende meer dan drie decennia gehanteerd heeft. Chinese gezinnen mochten volgens de regel maar één kind hebben, op enkele uitzonderingen na. Boeren op het platteland mochten bijvoorbeeld een tweede kind hebben als het eerste een meisje was. Die politiek werd met de harde hand doorgezet, wat soms tot laattijdige abortussen en sterilisatie leidde. De familie van inwoners die vluchtten, werd vaak opgesloten tot ze terugkeerden.

Pas in 2016 is de regel versoepeld. Volgens de professor tonen de cijfers aan dat China nu met een belangrijke demografische crisis wordt geconfronteerd. Vijf jaar geleden kende de Chinese werkende bevolking een eerste inkrimping, maar sindsdien is het aantal arbeiders blijven dalen. Dat fenomeen dreigt ook de economische groei van China te hypothekeren. India heeft China al ingehaald wat betreft groei in de economie.

Bevolking China

Zonder de eenkindpolitiek zou die crisis er volgens Fuxian niet gekomen zijn. De bevolking van China zou dan tot het einde van de jaren 2030 blijven groeien zijn. Op z’n hoogtepunt zou het land dan 1,6 miljard inwoners tellen. Pas daarna zou de bevolking beginnen krimpen. Het land had dus langer van een zogenaamd demografisch dividend had kunnen profiteren. In Chinese steden is de leegstand intussen al enorm groot.

Het is niet onlogisch dat de eenkindpolitiek voor een vermindering van het geboortecijfer zorgt. De ouders van vandaag zijn het niet gewoon om in grote gezinnen te leven, zij waren immers altijd enig kind. Een kind opvoeden kost ook veel meer in China dan in Europa, waardoor de ouders dan weer volop moeten gaan werken om alles te kunnen betalen. Dat geeft hen weinig tijd om voor een tweede kind te zorgen.

Volgens de Chinese ‘National Health and Family Planning Commission’, verantwoordelijk voor de bevolkingscontrole, heeft het land op dit ogenblik een vruchtbaarheidsniveau van 1,6 procent. Zij stellen dat de beweringen van Fuxian niet kloppen en niet met de feiten overeenstemmen.

Meer