India: is jonge bevolking een probleem eerder dan een troef?

Wanneer over de grote groeimarkten wordt gesproken, wordt steeds vaker eerder naar India dan naar China verwezen, maar die houding moet toch aanleiding geven tot een aantal bedenkingen. Dat zegt Ian Bremmer, president van de Eurasia Group, in een column voor de Britse krant The Times.

Er moet volgens de columnist immers worden gevreesd dat de jonge Indiase bevolking het land uiteindelijk voor belangrijke problemen zou kunnen stellen. “Door zijn betere demografische verdeling en gedecentraliseerde democratie is India volgens vele experts voor de toekomst veel beter gewapend dan China, dat met een autoritair stelsel en een snel verouderende bevolking dient af te rekenen,” betoogt Ian Bremmer. “In India is op dit ogenblik 65 procent van de bevolking jonger dan vijfendertig jaar. Dat garandeert India in de toekomst een bijzonder productieve bevolking, terwijl de Chinese productiviteit door de sterk vergrijzende bevolking – met een gemiddelde leeftijd die midden deze eeuw tot 48 jaar zal zijn opgelopen – in het gedrang zou kunnen komen.”

Dreigende sociale onrust

“Er moet echter ook rekening gehouden worden met de impact van automatisering en artificiële intelligentie,” zegt Ian Bremmer nog. “Een studie van de Wereldbank heeft uitgewezen dat deze moderne evoluties in India 69 procent van alle bestaande banen zouden kunnen bedreigen. In China zou 77 procent van de actuele tewerkstelling kunnen verdwijnen.” “Het is uiteraard mogelijk dat deze trends meer arbeidsplaatsen zullen creëren dan werkgelegenheid moet worden afgebouwd, maar het zal voor de huidige arbeidskracht niet gemakkelijk zijn om een baan van de toekomst, die technologische meer complex zal zijn, met succes te blijven invullen.” “China zal ongetwijfeld problemen ondervinden om met deze verandering om te gaan, maar zijn verouderende populatie kan die druk op de arbeidsmarkt enigszins verlichten,” voert Bremmer aan. “In India vertoont die uitdaging echter een veel complexer patroon. De Indiase arbeidsmarkt moet elke maand voor één miljoen nieuwkomers een baan vinden, wat op dit ogenblik al onmogelijk blijkt. Die situatie zal nog verergeren.” “Het land dreigt in de toekomst dan ook geconfronteerd te zullen worden met een toenemende groep jonge volwassenen die in de werkloosheid terecht komt, waardoor mogelijk ook met een dreigende sociale onrust rekening gehouden moet worden.” (mah)