Centrale bankier Klaas Knot: “Op korte termijn meer economische pijn”

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, waarschuwt er in een essay voor dat de inflatie niet vanzelf gaat verdwijnen. Pijnlijke renteverhogingen zullen ook in 2023 onvermijdelijk zijn.

Waarom is dit belangrijk?

De prijzen op de energiemarkten zijn weer gedaald naar niveaus die vergelijkbaar zijn met de periode voor de oorlog in Oekraïne. Dat doet bij velen de hoop groeien dat het inflatiespook snel verdreven kan worden. Niet zo snel, waarschuwt Knot.

De ontnuchterende boodschap: Knot verwacht een terugkeer naar een “normale” inflatie van circa 2 procent pas in 2025.

Zijn argumenten:

  • “De vraag naar producten is na het einde van de coronabeperkingen toegenomen, terwijl het aanbod nog herstellende is. Dit heeft voor flinke extra prijsdruk gezorgd. Daarnaast werken de stijgende energieprijzen met een vertraging door in andere producten. Ook zullen de stijgende lonen de productiekosten verhogen, wat de hoge inflatie hardnekkiger maakt”, schrijft hij.
  • Inflatiebestrijding is volgens hem werk van lange adem. “Ook komend jaar zullen we het monetaire beleid verder verkrappen. Op korte termijn zal dat onvermijdelijk bijdragen aan economische pijn, nog bovenop wat we al voelen in de supermarkt en zien op onze energierekening.”
  • “Monetair beleid werkt – weten we uit onderzoek – met een vertraging van anderhalf tot twee jaar. Als gevolg van onze aangekondigde verkrapping, lopen rentes sinds begin dit jaar flink op. Ik verwacht daarmee dat de eerste effecten van ons beleid op de inflatie zichtbaar worden vanaf de zomer van 2023.”

De achtergrond: Knot behoort binnen de Europese Centrale Bank tot de “haviken”, de voorstanders van streng monetair beleid. Zij pleiten voor meerdere renteverhogingen in de eerste helft van 2023. Die vleugel lijkt momenteel dominant binnen de ECB, maar de weerstand groeit bij de zuiderse eurolanden, die de rente op hun staatsschuld zien oplopen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20