Britten stuurden in het geheim meer dan 700.000 AstraZeneca-vaccins naar Australië

Toen de spanningen tussen Europa en de Britten over de uitvoer van vaccins begonnen op te lopen, werden enkele honderdduizenden doses van de in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde AstraZeneca-vaccins naar Australië verscheept. Om noch de EU, noch de Britse bevolking voor het hoofd te stoten, werd de hele operatie geheimgehouden. Tot nu.

De Sydney Herald Morning onthulde donderdag dat Australië 717.000 doses van het AstraZeneca-vaccin uit het Verenigd Koninkrijk had ontvangen. De eerste zending vond eind februari plaats en de tweede in maart.

De Australische regering merkte destijds op: ‘Ze komen van overzee’. Alles wees erop dat de vaccins waren geproduceerd in de Europese Unie, ’s werelds grootste exporteur. In feite kwamen ze rechtstreeks uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Australische krant heeft de EU geen enkel vaccin van AstraZeneca naar Australië gestuurd.

Waarom werd deze informatie achtergehouden?

Zonder deze onthulling zou niemand hebben geweten dat de vaccins in het Verenigd Koninkrijk waren geproduceerd. Volgens de krant werd de herkomst opzettelijk geheimgehouden ‘om elke controverse te vermijden’. Het voornaamste doel was te voorkomen dat de reputatie van de Britse regering onder de bevolking zou worden geschaad. Het land probeerde juist een zware derde coronagolf te bedwingen en stelde alles in het werk om een perfecte vaccinatiecampagne uit te rollen.

Bovendien vonden deze ‘geheime’ leveringen plaats in een gespannen klimaat tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. De EU klaagde erover dat AstraZeneca zijn verplichtingen niet nakwam en tegelijkertijd in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde vaccins naar de Britten bleef sturen. Om zichzelf in te dekken, heeft de Commissie eind januari uitvoercontroles ingevoerd. Dit leidde begin maart tot de blokkering in Italië van 250.000 doses die voor Australië bestemd waren. Volgens de Sydney Herald Morning was dit besluit wellicht ingegeven door het feit dat de Commissie op de hoogte was dat de Britten doses naar Australië stuurden.

Vorige week besloot de EU uiteindelijk alle export van AstraZeneca stop te zetten, met uitzondering van het wereldwijde Covax-initiatief. In totaal zal de EU ongeveer 1 miljoen doses van het Zweeds-Britse vaccin naar de overkant van het Kanaal hebben gestuurd, terwijl de Britten er geen hebben gestuurd.  

Officieel heeft het land nooit toegegeven dat in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde doses naar het buitenland waren verzonden, behalve dan voor uitvoer naar Gibraltar en de Falklands. Nu weten we dat er ook aan Australië meer dan 700.000 doses zijn verkocht.

De Britse regering heeft volgens de Sydney Herald Morning overigens niet het recht de uitvoer van vaccins goed te keuren of af te wijzen. Regeringsambtenaren waren echter op de hoogte van de Australische zendingen en hebben deze nooit openbaar gemaakt, zo schrijft de krant.

Reacties

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, reageerde dat de Britse regering geen vaccins naar Australië heeft gestuurd en dat eventuele exporten onder de verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven vielen.

Een anonieme bron binnen de Britse regering verzekerde ook dat de zending van 717.000 doses naar Australië de plaatselijke inentingscampagne niet had vertraagd.

Aan Australische zijde wilde een woordvoerder van premier Scott Morrison de door de krant bekendgemaakte informatie bevestigen, noch ontkennen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20