Britse miljardairs hebben tijdens coronapandemie helemaal niet slecht geboerd

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is de populatie miljardairs in het Verenigd Koninkrijk met een vijfde toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van de Equality Trust, een organisatie die zich over de ongelijkheid in de maatschappij buigt. Het rapport roept op tot de introductie van een progressieve vermogensbelasting om de toenemende ongelijkheid door de oplopende kosten van het levensonderhoud aan te pakken.

Waarom is dit belangrijk?

De Equality Trust wijst erop dat interventies van regeringen en centrale banken tijdens de coronapandemie een explosie van de rijkdom van miljardairs in Groot-Brittannië mogelijk heeft gemaakt. Dat ging volgens de organisatie ten koste van de rest van de samenleving. Hausses in de vastgoedwereld en de aandelenmarkt zouden de basis voor de toenemende vermogens van de rijkere klasse hebben gelegd.

Rijken profiteren van stimulerende maatregelen: Bij de uitbraak van de wereldwijde coronacrisis drie jaar geleden verlaagden de Bank of England en andere grote centrale banken over de hele wereld de rente tot nul, terwijl miljarden ponden in de financiële markten werden geïnjecteerd.

 • De ingrepen moesten de kosten van kredieten onder controle houden, zodat bedrijven, huishoudens en overheden de economische terugval beter zouden kunnen opvangen.
 • Dit beleid bleek volgens het rapport echter ook de prijzen van activa op te drijven, waardoor de vermogens van rijke beleggers verder werden opgevoerd.

Meer dan vertienvoudiging: De Equality Trust wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk twee jaar geleden 147 miljardairs telde. Momenteel kunnen echter al 177 Britten met een vermogen van minstens 1 miljard pond worden geïnventariseerd.

 • Een gemiddeld Brits miljardair beschikt op dit ogenblik over een vermogen van ongeveer 2 miljard pond.
 • Over de voorbije drie decennia heeft het aantal Britse miljardairs zelfs meer dan een vertienvoudiging gekend. In het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw telde het Verenigd Koninkrijk welgeteld 15 miljardairs.
 • Op dat ogenblik beschikte deze bevolkingsgroep over een gezamenlijk vermogen van 53,9 miljard pond. Dat bedrag is inmiddels tot meer dan 653 miljard pond opgelopen. Dit vertegenwoordigt een stijging met meer dan 1.000 procent op amper iets meer dan drie decennia.

Nationale schande: Jo Wittams, directeur van de Equality Trust, had het in een commentaar op de studie over een nationale schande.

 • “De staat van dienst van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van vermogensongelijkheid is ontstellend”, gaf zij aan. “Er is hier sprake van een grote onrechtvaardigheid en een reële bedreiging voor de Britse economie en samenleving.”
 • “Terwijl het land een recordaantal miljardairs viert, moet tegelijkertijd worden vastgesteld dat het gebruik van de Britse voedselbanken blijft toenemen.”
 • “Er leven in het Verenigd Koninkrijk 3,9 miljoen kinderen in armoede, terwijl 6,7 miljoen huishoudens problemen hebben om hun woning te verwarmen. Dat er hier sprake is van twee kanten van dezelfde medaille, wordt echter zelden vermeld.”

Grotere gelijkheid niet onmogelijk: Wittams beklemtoonde dat er met een gepast beleid mogelijkheden zijn om deze ongelijkheid aan te pakken.

 • Volgens haar moet de Britse regering bijkomende belastingen op vermogens heffen in plaats van de openbare dienstverlening terug te schroeven om besparingen te kunnen realiseren.
 • Daarnaast wees Wittams erop dat ook de Britse financiële sector dringend moet worden hervormd.
 • Bovendien beklemtoonde ze dat het Verenigd Koninkrijk een einde moet maken aan zijn betrokkenheid bij belastingontwijking.
 • Willams herinnerde er daarbij aan dat twee derde van de Britse bevolking van mening is dat gewone werkende mensen niet hun eerlijke deel van de rijkdom van het land krijgen.

Vermogensbelastingen: Ramingen geven aan dat een reeks vermogensbelastingen jaarlijks tot 37 miljard pond inkomsten zouden kunnen opleveren om de openbare diensten te helpen betalen.

 • De organisatie Tax Justice UK, die naar een evenwichtige verdeling van de fiscale lasten streeft, stelt daarbij een aantal concrete maatregelen voor.
  • Gevraagd wordt dat de vermogenswinstbelasting gelijk zou worden gesteld met de inkomstenbelasting.
  • Tevens wordt aangestuurd op een belasting van de buitenlandse inkomsten van Britse onderdanen die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gedomicilieerd.
  • Verder zou er ook een belasting van 1 procent moeten komen op het vermogen van superrijken met meer dan 10 miljoen pond aan bezittingen. Die operatie zou volgens Tax Justice UK ongeveer 10 miljard pond inkomsten kunnen opleveren.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20