Britse grootbeleggers eisen meer inzicht in klimaatrisico’s van beursgenoteerde bedrijven

Beursgenoteerde bedrijven zouden moeten worden verplicht om jaarlijks een verslag voor te leggen over de milieurisico’s die met hun activiteiten gepaard gaan. Dat zegt de Britse Investment Association (IA), een vereniging die 250 investeerders met een gezamenlijke portefeuille van 8.500 miljard pond aan activa vertegenwoordigt.

De vereniging vraagt dat de Britse overheid alvast een dergelijke verplichting zou opleggen aan de ondernemingen die in de FTSE 500-beursindex zijn opgenomen.

Onvoldoende transparant

De Investment Association (IA) vindt het noodzakelijk dat bedrijven verplicht moeten informeren over de ecologische aspecten van hun activiteiten. De vereniging maakt zich zorgen dat beursgenoteerde ondernemingen onvoldoende transparant zijn over de manier waarop klimaatrisico’s een impact op hun prestaties zouden kunnen hebben.

‘De meeste bedrijven kennen inmiddels een of andere vorm van milieurapportage,’ aldus de Investment Association. ‘Maar bij slechts 53 procent van de ondernemingen uit de FTSE 100 kan op een volledig verslag van de ecologisch impact worden gerekend.’

De Investment Association vraagt dat alle bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk op de beurs staan genoteerd, tot een milieurapportering verplicht zouden worden. Die verplichting zou dan op 1.140 ondernemingen vallen.

‘Bedrijven uit de FTSE 500 zouden echter een volledig verslaggeving moeten kunnen voorleggen,’ aldus de Investment Association. Een complete rapportage zou niet alleen het klimaatbeleid van de onderneming moeten omschrijven, maar zou ook duidelijk moeten maken op welke manier klimaatrisico’s worden aangepakt en welke doelstellingen worden gehanteerd. Tevens zouden de bedrijven moeten verduidelijken op welke manier de risico’s en de voorgeschreven inspanningen worden gemeten.

‘Er is door de beursgenoteerde bedrijven een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de rapportage over de impact die de klimaatverandering op hun activiteiten en resultaten kan hebben,’ erkent Sarah Woodfield, beleidsadviseur van de Investment Association. ‘Maar de lat moet hoger worden gelegd.’

Lat hoger leggen

‘De ondernemingen moeten een gedetailleerde omschrijving geven van de inspanningen die ze doen om die risico’s aan te pakken. Een inferieur beheer van de klimaatrisico’s kan de waarde van de onderneming doen dalen, waardoor ook spaarders en investeerders zouden worden getroffen. De bedrijven hebben dan ook de plicht om over die risico’s en het beleid terzake een complete openheid te garanderen.

‘Deze informatie zal de investeerder in staat stellen om bij de beslissingen over zijn portefeuille de mogelijke klimaatrisico’s beter in te schatten,’ zegt Woodfield nog. ‘Bovendien zal deze verplichting de ondernemingen aanzetten om naar een meer duurzaam bedrijfsmodel over te schakelen.’

In afwachting dat de toezichthouders terzake actie ondernemen, zegt Woodfield van de ondernemingen te verwachten dat ze alvast hun klimaatrapportage verbeteren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20