Topman Bpost zet stap opzij na mogelijk intern gesjoemel bij krantencontract

Bpost is een intern onderzoek opgestart naar “mogelijke wanpraktijken” in de procedure voor de nieuwe concessie voor de krantendistributie in België. CEO Dirk Tirez zet een stap opzij om het onderzoek niet te hinderen, wat op de ernst van de zaak wijst.

Wat onderzoekt Bpost?

De vennootschap is een zogeheten compliance onderzoek gestart “”naar mogelijke wanpraktijken door personen die voor de vennootschap werken”, zegt Bpost in een mededeling. Er zijn nu al aanwijzingen aan het licht gekomen die wijzen op mogelijk onwettig gedrag in het dossier rond de concessie voor de krantendistributie.

“Het onderzoek heeft elementen aan het licht gebracht die kunnen wijzen op schendingen van corporate policies van de vennootschap en van toepasselijke wetgeving. Deze elementen worden met de bevoegde autoriteiten gedeeld”, zegt Bpost.

Volgens De Standaard zou onderzocht worden of er collusie is geweest tussen uitgevers en medewerkers van Bpost bij het bepalen van de offerte. Kamerlid Michael Freilich (N-VA) hoopt er vandaag minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) vragen over te stellen in de bevoegde parlementaire commissie. Dé vraag is of Bpost-medewerkers geprobeerd hebben om het krantencontract op te pompen, om een hogere dotatie binnen te rijven.

Wat is dat krantencontract precies?

Bpost krijgt een vergoeding van de Belgische staat – zowat 170 miljoen euro per jaar – voor het bussen van kranten en tijdschriften onder abonnement bij gezinnen en bedrijven. De regeling is omstreden. Volgens de staat zijn papieren media “diensten van algemeen economisch belang” die subsidiëring verdienen, wat digitale media een achterhaalde visie vinden.

Door Bpost rijkelijk van subsidies te voorzien voor de krantenbedeling, geeft de Belgische staat indirect subsidies aan de grote uitgevers, die dat nochtans niet nodig hebben. De krantensubsidies zijn een black box, want de verdeelsleutels blijven confidentieel.

Het onderzoek draait rond de vernieuwing van dat contract. De Belgische Staat besliste in maart 2021 om een openbare aanbesteding uit te schrijven voor de krantendistributie in de periode 2023-2027. Bpost is kandidaat om zichzelf op te volgen en de procedure loopt nog.

Het dossier lag ook op tafel tijdens de recente begrotingsonderhandelingen.

Waarom zet CEO Dirk Tirez een stap opzij?

Volgens bpost is wederzijds overeengekomen tussen de raad van bestuur en de CEO zelf dat hij een stap opzij zet. De dagelijkse leiding is tijdelijk toevertrouwd aan het ervaren directielid Henri de Romree. Tirez zou zelf het initiatief genomen, weet De Standaard.

“Zodra de raad van bestuur het resultaat van het onderzoek en de gevolgen ervan voor de vennootschap heeft geëvalueerd, zal een verdere mededeling worden gedaan”, zegt Bpost. De voorzitter van die raad van bestuur is de jonge Audrey Hanard, van PS-signatuur.

Wat betekent dit voor Bpost?

In elk geval betekent Tirez’ beslissing nieuwe instabiliteit aan de top. Eerder deze maand kreeg de divisie België nog een nieuwe baas met Jos Donvil (ex-Base en Sporting Anderlecht).

Groeps-CEO Tirez is nog maar sinds maart 2021 de topman, eerst tijdelijk en daarna permanent, als vervanger van de ontslagen Jean-Paul Van Avermaet. Die laatste was verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S.

(kg)

Meer