In bonusrel rond ex-Philipsbaas Frans van Houten speelt Belg Paul Stoffels een sleutelrol

In Nederland was er de voorbije dagen veel heisa rond de bonus die voormalig topman Frans van Houten bleef opeisen, ondanks het slechte parcours van het technologie- en gezondheidsbedrijf. Ook de vicevoorzitter van de groep, de Belg Paul Stoffels, komt onder vuur te staan.

In het nieuws: In tegenstelling tot andere directieleden, weigert voormalig CEO Frans van Houten te verzaken aan zijn bonus. Dat leidt tot afkeurende reacties van beleggersgroepen en opiniemakers.

De hoofdrolspeler: Frans van Houten stapte in oktober vorig jaar op als CEO van Philips, wat een half jaar vroeger was dan verwacht. Hij gaf de fakkel door aan Roy Jakobs, de huidige CEO. Veel waarnemers legden voor de vervroegde exit een verband met de grootschalige productiefouten bij sommige slaapapneu-apparaten en beademingsmachines. Het fiasco leidde tot grote reputatieschade en kritiek van beleggers.

De details: Uit het deze week gepubliceerde jaarverslag van Philips blijkt dat van Houten nog tot april 2023 betaald zal worden door het bedrijf alsof hij nog CEO is.

  • Dat komt voor dit jaar neer op ruim 435.000 euro. Daar komen nog onder meer zowat 195.000 euro aan pensioenbijdragen bovenop. In ruil moet hij alleen “beschikbaar zijn voor advies” tot eind april.
  • In tegenstelling tot de huidige directieleden doet hij voor 2022 geen financiële geste na de apneu-affaire en ziet hij niet af van een bonus (ruim 208.000 euro).
  • Als klap op de vuurpijl krijgt hij als afscheidscadeau straks nog eens 1,3 miljoen euro.

Contract is contract: Als argumentatie verwijst Philips meermaals naar de “contractuele verplichtingen” die in de dienstverleningsovereenkomst met van Houten staan en door de algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 is goedgekeurd. Puur juridisch-formeel is er niets aan de hand: Van Houten claimt gewoon waar hij recht op heeft.

Het fragment uit het jaarverslag dat tot ophef leidt:

De reacties: Het gulle verloningsbeleid van Philips voor zijn nochtans niet zo succesvolle ex-CEO leidde evenwel tot een storm van verontwaardigde reacties.

  • “Van Houten slaat deur hard dicht”, kopte De Telegraaf. En in een opiniestuk: “De bonusgraaiende ex-Philipstopman Frans van Houten lijkt niet aan te voelen welke maatschappelijke wind er waait.”
  • “Van Houten stelt zijn eigen financiële belang boven het belang van het bedrijf waar hij ruim tien jaar leiding aan gaf”, vindt de beleggersunie VEB.
  • “‘Het getuigt niet van respect voor de mensen die bij Philips werken”, reageerde de vakbond FNV.

Paul Stoffels

Ook Belgische vicevoorzitter onder vuur: Paul Stoffels, de CEO van farmabedrijf Galapagos en voormalig topdirecteur bij Johnson & Johnson, zetelt als bijbaan in de raad van bestuur van Philips, en wel als vice-voorzitter.

  • Maar wat vooral van belang is in dit dossier, hij is bij Philips ook de voorzitter van het bezoldigingscomité, de club van bestuurders die over het verloningsbeleid beslist.
  • Critici vinden dat Stoffels te weinig gehoor heeft gegeven aan de vraag van de aandeelhoudersvergadering vorig jaar om het bonussenbeleid tegen het licht te houden. Hij onthield zich van commentaar over de kwestie-van Houten.
  • Stoffels juicht in het jaarverslag wel de beslissing van het huidige topmanagement toe om af te zien van hun bonus voor 2022 en belooft meer transparantie over het verloningsbeleid. “Een stap in de goede richting”, vindt de VEB. “Maar het niet willen ingrijpen in de exuberante vertrekregeling van van Houten doet die inspanningen voor een groot deel teniet.”
  • De Belgische vicevoorzitter zal het dus weer mogen uitleggen op de komende aandeelhoudersvergadering op 9 mei. “Beloningsafspraken zijn aan revisie toe”, schrijft het Financieele Dagblad in zijn commentaar. “Van Houten bewijst ook zijn commissarissen (In België: leden van de raad van bestuur, red.) geen dienst, want zij zullen de komende aandeelhoudersvergadering voor het tweede jaar op rij zwaar onder vuur worden genomen.”

(kg)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20