Bijna 7 op de 10 Belgische landbouwbedrijven verdwenen sinds 1980

Sinds 1980 is 68 procent van de Belgische landbouwbedrijven verdwenen. In 2019 waren het er nog 36.111.

De afname gebeurde in Vlaanderen en Wallonië nagenoeg aan hetzelfde tempo, van gemiddeld -2 procent per jaar. Daartegenover staat wel dat tijdens diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsoppervlakte verdrievoudigd is, zo blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau Statbel.

  • De gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven steeg in Vlaanderen van 8,4 hectare in 1980 naar 26,7 hectare in 2019. In Wallonië nam in diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsgrootte toe van 20,7 hectare naar 57,6 hectare.
  • De werkgelegenheid in de landbouwsector is tussen 1980 en 2016 met 62 procent afgenomen. Volgens Statbel is die daling het gevolg van de afname van het aantal landbouwbedrijven, maar ook van de opgedreven mechanisering.
  • De aardappelteelt wint volgens Statbel aan terrein. In 20 jaar tijd werd de oppervlakte cultuurgrond gewijd aan die teelt met 1,5 vermenigvuldigd.
  • Bij de dierlijke producten is de runder- en pluimveeproductie sinds 2010 betrekkelijk stabiel gebleven.
  • De varkensslachtingen daalden (in aantal geslachte dieren) in het afgelopen jaar wel met 4,6 procent tot het laagste cijfer sinds administratieve gegevens van de slachthuizen worden gebruikt (2010).
  • In de zeevisserij nam na een sterke stijging in 2014 (+21 procent tegenover 2013) de aanvoer gestaag af en bereikte in 2019 het laagste niveau van de laatste jaren. Die daling heeft voornamelijk betrekking op kabeljauw en schol.
  • In 2019 nam de omzet van de landbouwsector toe met 6,1 procent.
  • Na twee lastige jaren voor de varkenssector blijkt volgens Statbel nu een verbetering van de toestand te zijn ingetreden: de karkasprijs is teruggekeerd tot een niveau vergelijkbaar met 2017, terwijl de veevoederprijzen daarbij betrekkelijk stabiel bleven.
  • Bij de runderen zijn de ratio’s na een lichte daling in 2018 weinig geëvolueerd. Voor melk zijn er in de gemiddelde producentenprijs opvallend grote schommelingen.
  • Tot slot stelt Statbel vast dat voeding de afgelopen jaren binnen het algemene budget aan belang heeft gewonnen. Zo steeg tussen 2014 en 2016 het aandeel van voeding in het huishoudbudget met 2,6 procent en tussen 2016 en 2018 met 4,5 procent. Tegelijkertijd nam over dezelfde periode de consumptieprijsindex voor voedingswaren in sterkere mate toe dan de algemene consumptieprijsindex.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20