Betalingsuitstel woonlening wordt verlengd tot maart 2021

De regering verlengt de regeling om de terugbetaling van een woonkrediet uit te stellen. Dat heeft Vincent Van Peteghem (CD&V), minister van Financiën, gezegd in een interview met ‘De Inspecteur’ op Radio 2.

Wie problemen heeft om zijn woonlening terug te betalen, kan dankzij de verlenging bijkomend betalingsuitstel vragen tot 31 maart 2021. Het is de tweede keer dat die regeling wordt verlengd. Eerder was er al een verlenging van 31 oktober tot 31 december.

Maximaal negen maanden uitstel

Wie uitstel voor betaling wil krijgen, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te beginnen kunt u uw woonlening maximaal met negen maanden uitstellen. Wie in het verleden al een betalingsuitstel heeft gekregen, komt daardoor misschien niet in aanmerking voor een verlenging.

‘Die beperking van negen maanden is bewust gekozen’, zegt Van Peteghem. ‘We geven uitstel, maar geen afstel. Heeft u structurele problemen met het afbetalen van uw woonkrediet, dan gaat u beter praten met uw bank.’

Zoals vanouds kunnen enkel mensen die hun inkomen hebben verloren of zien dalen door de coronacrisis een beroep doen op de regeling. Concreet gaat het om inkomensverlies bij tijdelijke of volledige werkloosheid of sluiting van een zelfstandige zaak (door de coronamaatregelen of ziekte door het coronavirus).

Voorts mag er niet meer dan 25.000 euro op uw spaar-, zicht- en effectenrekeningen staan. Pensioensparen wordt buiten beschouwing gelaten.

Geen extra dossierkosten

De banken mogen geen extra dossierkosten aanrekenen, maar dat betekent niet dat zo’n uitstel volledig gratis is. De intresten die u normaal verschuldigd zou zijn geweest tijdens de betrokken periode, zullen achteraf worden verrekend. De maandelijkse aflossing na de verlening komt dus hoger te liggen. Dat is niet het geval voor mensen met een netto-inkomen van minder dan 1.700 euro.

Volgens de meest recente cijfers van de bankenfederatie Febelfin hebben de banken sinds 31 maart ruim 120.000 betalingsuitstellen verleend aan particulieren voor hun hypothecaire lening.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20