Berlijn geniet van sterke toeristische heropleving; Neustart Wirtschaft is groot succes

In Berlijn heeft het toerisme zich bijna volledig van de klap van de coronapandemie hersteld. Dat blijkt uit een rapport van consulent Visitor Insight. Daarbij wordt opgemerkt dat de Duitse hoofdstad tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar ongeveer 5,5 miljoen bezoekers heeft ontvangen.

Dat cijfer ligt nog amper 7,3 procent lager dan de bezoekersaantallen die tijdens dezelfde periode drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronacrisis, werden gemeld. Wanneer alleen naar het aantal binnenlandse bezoekers wordt gekeken, is er zelfs sprake van een stijging tegenover drie jaar geleden.

Bezettingsgraad

Vergeleken met de eerste zeven maanden van vorig jaar liet het toerisme in Berlijn een stijging met 270 procent optekenen. De maand juli liet de grootste bezoekersaantallen optekenen. Ook de hotelbezetting kon positieve resultaten optekenen.

Er werd daarbij in de Duitse hoofdstad een bezettingsgraad van ongeveer 80,4 procent genoteerd. Daarmee lieten de hotels in Berlijn betere prestaties optekenen dan hun sectorgenoten in Parijs of New York.

“Na een ernstige terugval door de uitbraak van het virus Covid-19 de voorbije twee jaar, heeft de toeristische industrie in Berlijn opnieuw een sterke heropleving kunnen melden”, wordt in het rapport naar voor gebracht.

“Er is nu sprake van cijfers die nagenoeg in lijn zitten met de niveaus die voor de uitbraak van de pandemie werden geregistreerd. Het aantal overnachtingen in de stad is aanzienlijk toegenomen. Bezoekers brengen ook opnieuw een langere tijd in de Duitse hoofdstad door.”

Bij de binnenlandse bezoekers kon zelfs een stijging met ongeveer 9,4 procent tegenover drie jaar geleden worden gemeld. Ook musea en culturele evenementen evenaren opnieuw de cijfers die voor de uitbraak van de pandemie werden gemeld. 

Neustart Wirtschaft

Het toerisme is voor de economie van Berlijn een belangrijke motor. De sector genereerde drie jaar geleden ongeveer 16,9 miljard euro inkomsten. Het jaar daarop, na de uitbraak van de pandemie, was er nog sprake van een omzet van ongeveer 8 miljard euro.

Dat betekende een terugval met 53 procent op amper een jaar tijd. Die scherpe achteruitgang vormde een zware bedreiging voor de hele sector. Dat zette de lokale autoriteiten aan om het project Neustart Wirtschaft te lanceren. Daarbij werd in de toeristische en culturele sector een bedrag van 140 miljoen euro geïnvesteerd.

“De comeback van het toerisme en de evenementenindustrie in Berlijn is echt indrukwekkend”, benadrukte Stephan Schwarz, senator voor Economie in de Duitse hoofdstad, in een commentaar op de cijfers. “De resultaten tonen aan dat Neustart Wirtschaft een succes is geweest.”

“Het project moet de volgende maanden echter worden voortgezet, zodat de Berlijnse economie op een positieve manier uit deze turbulente periode komt”, waarschuwt Schwarz.

(fjc)

Meer