Belgische overheid moet drie keer meer gaan lenen door coronavirus

De netto financieringsbehoefte van de federale overheid zal door het coronavirus dit jaar 31,41 miljard euro bedragen, meer dan drie keer zoveel als oorspronkelijk – voor de COVID-19-uitbraak – was gedacht. Dat meldt het Agentschap van de Schuld vrijdag.

Het agentschap paste zijn financieringsplan voor dit jaar aan op basis van een recessie van 8 procent in 2020, zoals die door de Economic Risk Management Group verwacht wordt. Dat resulteert in een bruto financieringsbehoefte van 51,87 miljard euro (in plaats van 31,46 miljard voor de corona-pandemie) en een netto financieringsbehoefte van 31,41 miljard euro (tegen 9,6 miljard voordien).

Obligaties

Om aan de extra financieringsbehoefte te voldoen, zal het Agentschap van de Schuld ook meer financieringsinstrumenten op middellange en lange termijn uitgeven: voor ruim 45 miljard euro, of de helft meer dan oorspronkelijk gedacht. Dat zal concreet gebeuren door meer obligaties (OLO’s) aan te besteden.

Er komen dit jaar drie extra uitgiftes, in mei, augustus en oktober, waarmee het agentschap bijna 43 miljard euro wil ophalen. Dat is zowat 15 miljard meer dan in het oorspronkelijke financieringsplan. Het agentschap laat weten dat ongeveer de helft van de financiering op lange termijn voor dit jaar al gecoverd is.

Schatkistcertificaten

Ook de financiering op korte termijn zou in 2020 toenemen, aangezien het uitstaande bedrag aan schatkistcertificaten in de loop van het jaar met 8 miljard euro zou stijgen, klinkt het nog. Het Agentschap van de Schuld, dat een verdere aanpassing van het financieringsplan niet uitsluit, geeft nog mee dat het niet verwacht dat de extra financiering zal leiden tot een overschrijding van de risicolimieten.

‘De gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille zou boven de 9,00 jaar blijven en het herfinancieringsrisico op 12 en op 60 maanden zou onder de 17,50 procent, respectievelijk 42,50 procent blijven’, zo staat in een persbericht.

‘Toename overheidsschuld kan permanent worden’

De Belgische staatsschuld bedraagt op dit moment net geen 100 procent van het bruto binnenlands product, dat komt neer op een kleine 500 miljard euro. Door de coronacrisis zal de Belgische overheidsschuld dus fors toenemen in 2020. Volgens de gereputeerde kredietbeoordelaar Moody’s bestaat het risico dat die toename permanent zal blijken.

Volgens Moody’s zullen economische steunmaatregelen van de overheden in ons land helpen om de negatieve impact van de coronacrisis te beperken. De kredietbeoordelaar heeft het over een ‘proactieve benadering’, onder meer door de oprichting van de Economic Risk Management Group (ERMG). Toch zal de impact op de economie ‘aanzienlijk’ zijn. Moody’s verwacht dat het reëel bruto binnenlands product (bbp) in België met 4,9 procent zal krimpen in 2020. Het begrotingstekort zal toenemen tot 7,2 procent van het bbp en de schuldgraad, die in 2019 voor het eerst in acht jaar onder de grens van 100 procent van het bbp zakte, zal weer toenemen tot ruim 111 procent, schat de kredietbeoordelaar.

Moody’s vreest met name dat de staatsschuld in België na de coronacrisis niet opnieuw zal zakken. ‘Hoewel de schuldbetaalbaarheid zou kunnen verbeteren wegens de lagere rentes in de eurozone, is het afwachten of dat voldoende zou zijn om de toenemende schuldlast te compenseren’, zegt senior analist Olivier Chemla. ‘Tot slot zou een verslechtering van de vooruitzichten van de eurozone een negatief effect hebben op de kredietwaardigheid van België, gezien het land in hoge mate geïntegreerd is met de andere lidstaten.’

Recessie en begrotingstekort

Vorige week publiceerden de Nationale Bank en het Federaal Planbureau al een analyse van de impact van de coronacrisis, op basis van een scenario waarbij onder meer de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in totaal zeven weken aanhouden. Volgens beide instellingen zou het reëel bbp met 8 procent kunnen krimpen dit jaar. De impact van de coronaschok op de overheidsfinanciën zou het begrotingstekort doen oplopen tot 7,5 procent van het bbp. De schuldgraad ramen ze daarbij op 115 procent voor 2020.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20