Belgische gezinnen bezitten voor 1.648 miljard euro aan vastgoed

De Belgische particulieren bezitten samen een opgeteld vastgoedvermogen ter waarde van 1.648 miljard euro in 2020. Dat becijferde de Nationale Bank.

Het totale vastgoedvermogen in België van particulieren in 2020 bestaat uit :

  • gronden ter waarde van 1.031 miljard euro, of een stijging met 5,7 procent tegenover 2019
  • gebouwen ter waarde van 617 miljard euro, of 3,5 procent meer dan een jaar eerder

Wat de gronden betreft, gaat het voor het overgrote deel (77 procent) om residentiële bebouwde grond. Het bezit van andere types, zoals onbebouwde bouwgrond, bos- of landbouwgrond, komt veel minder vaak voor. Bij de gebouwen gaat het, op beperkte uitzonderingen, na om woongebouwen.

Onroerend versus roerend vermogen

Met 1.648 miljard euro is het opgetelde vastgoedvermogen (onroerend vermogen) beduidend meer waard dan het collectieve netto financieel vermogen (roerend vermogen) van de gezinnen, dat afklokt op 1.146 miljard euro. Dat laatste omvat alle spaargeld en beleggingen, min de uitstaande schulden van de gezinnen.

De cijfers bevestigen dat vastgoed, dankzij de haast continue prijsstijgingen in de voorbije decennia, een almaar belangrijkere plaats inneemt in het vermogen van de Belgen. In 2000 was het netto financieel vermogen (toen 622 miljard euro) nog iets groter dan het vastgoedvermogen (toen 589 miljard euro), maar twintig jaar later is vastgoed duidelijk de dominante component.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20