Vastgoedprijzen: comeback van platteland dankzij coronacrisis

Het verlangen naar ruimere woningen en meer groen, een reactie op de lockdowns en het toegenomen thuiswerk tijdens de coronacrisis, is merkbaar in de vastgoedprijzen. Dat blijkt uit een studie door het zoekertjesplatform Immoweb.

Hoewel sommige economen vooraf een daling van de vastgoedprijzen voorspelden, zaten ze dit jaar weer fors in de lift: met gemiddeld 10 procent, zo bevestigde statistiekenbureau Statbel maandag nog. Dat zou te maken kunnen hebben met een grotere hunkering naar een vaste stek als gevolg van de coronacrisis, zeggen sommige experts. Of is het puur een geldkwestie? Het vastgoedplatform Immoweb wijst erop dat de stijgende vastgoedprijzen het spiegelbeeld zijn van de dalende hypotheekrentes.

“Nieuw vastgoedlandschap”

Wat in elk geval vaststaat, is dat meer kopers meer aandacht hebben voor woonruimte en natuur. Voor de crisis zaten vooral de prijzen in de centrumsteden fors in de lift en hadden grote woningen, zoals villa’s, het soms moeilijk om een koper te vinden. Dat is enigszins gekeerd.

“Een nieuw vastgoedlandschap tekent zich af”, zegt Immoweb. “De gebieden die tot nu toe meer achter leken te liggen, lijken de grote winnaars van morgen te zijn. De plattelandsgebieden en losstaande woningen zijn in België weer
in trek. Talrijke getuigenissen bevestigen een hernieuwd verlangen naar ruimte en naar meer natuur in de buurt na de lockdowns.”

bron: Immoweb

Inhaalbeweging

De tendens is vooral in Wallonië merkbaar. Daar stijgen de vastgoedprijzen op het platteland sneller dan in de steden sinds het begin van de coronacrisis. Er is dus een inhaalbeweging aan de gang. Vooral huizen in een open bebouwing winnen er snel aan waarde.

In Vlaanderen stijgen de vastgoedprijzen in de steden nog altijd sneller dan op het platteland, maar is het ritmeverschil veel kleiner dan voorheen. Zo stegen de prijzen sinds april 2020 met 9,8 procent in de stedelijke gebieden en met 9,5 procent op het platteland.

“De vastgoedprijzen kunnen de komende maanden blijven stijgen, gezien de hoge vastgoedkoopkracht van de Belgen. Dat geldt vooral voor de gemeentes in landelijke gebieden. Die blijken in trek bij kopers en de prijzen zijn er nog gematigd, zowel in Vlaanderen (gemiddeld 1.871 euro per vierkante meter) als in Wallonië (1.504 euro)”, verwacht Immoweb.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20