Belgische fietsverkoop laat nagenoeg status-quo optekenen; lichte daling te wijten aan productieproblemen

In België werden het voorbije jaar 584.913 nieuwe fietsen verkocht. Dat betekende een daling met 1,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische mobiliteitsfederatie Traxio. De resultaten weerspiegelen een duidelijke vertraging tegenover het jaar voordien. Twee jaar geleden werd immers nog een groei met 4 procent tot 592.107 exemplaren opgetekend.

De daling het voorbije jaar moet volgens Traxio vooral worden toegeschreven aan productieproblemen, te wijten aan grondstoffentekorten en fabriekssluitingen in productieregio’s elders in de wereld die nog met lockdowns werden geconfronteerd.

Leveringsproblemen

“Tijdens de eerste lockdown van maart twee jaar geleden werden de fietswinkels verplicht te sluiten”, merkt Traxio op. “Dit gebeurde dus net op het ogenblik dat – bij het begin van de lente – de fietssector traditioneel een groot deel van zijn jaarlijks verkoopvolume realiseert.”

“Maar door de beperkte mogelijkheden tot ontspanning tijdens en vlak na de eerste lockdown bleek de fiets alsnog een van de grote winnaars op het gebied van vrijetijdsbeleving en sportbeoefening. Hierdoor kende de vraag naar fietsen een sterke toename. Omdat de voorraden snel uitgeput raakten bleef de groei van de verkoop twee jaar geleden uiteindelijk nog tot 4 procent beperkt.”

Na de opstoot het jaar voordien, hoefde enige vertraging in de loop van vorig jaar geen absolute verrassing te blijken. Er werden echter toch nog altijd wel 2,8 procent meer fietsen verkocht dan drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronacrisis. “Een deel van de verklaring moet worden gezocht in de bevoorrading van de fietswinkels, die nog niet helemaal op peil stond”, luidt het bij Traxio.

“Door de sterk gestegen wereldwijde vraag konden fabrikanten vorig jaar immers niet alle bestelde stocks leveren, waardoor er zeker verkopen zijn misgelopen. Toch was het bevoorradingsprobleem niet zo erg als het jaar voordien, toen de uitgeputte stocks een rem vormden op de potentiële groei.”

Daarnaast verwijst Traxio ook naar de dalende verkoop van sportieve fietsen, waar een gebrek aan onderdelen tot productieproblemen zou hebben geleid. Vooral de traditionele koersfietsen en de mountainbikes dienden populariteit in te leveren.

De verkoop van sportfietsen viel met 5.732 exemplaren terug tegenover twee jaar geleden. Daarmee vertegenwoordigde deze sector 82 procent van de totale terugval die de Belgische fietsverkoop vorig jaar diende te melden.

Elektrisch

Een aantal deelsectoren gaven volgens Traxio het voorbije jaar daarentegen wel blijk van een opmerkelijke verkoopgroei. Dat geldt onder meer voor de elektrische sportfiets, maar ook de gravelbike kon zich in een toenemende populariteit verheugen.

Opvallend is wel dat op de totale markt voor de elektrische fiets een daling moest worden opgetekend. Er werden het voorbije jaar 226.294 elektrische fietsen verkocht. Dat betekende een daling met 2.106 exemplaren tegenover het jaar voordien.

De speedpedelec neemt het grootste deel van die achteruitgang voor zijn rekening. Elektrische rijwielen vertegenwoordigden vorig jaar 38,7 procent van de totale fietsverkoop, tegenover 38,6 procent het jaar voordien en 34 procent twee jaar geleden.

Ondanks de lichte daling in zijn verkoop kan de Belgische fietsindustrie volgens Traxio toch tevreden op het voorbije jaar terugkijken. Dat geldt volgens de mobiliteitsfederatie zeker wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de autosector, die aanzienlijke klappen heeft moeten opvangen.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20