Belgische bedrijfsleiders vrezen kostenexplosie. “Vermijden dat België zieke man van Europa wordt”, zegt werkgeverskoepel VBO

De Belgische bedrijven zijn relatief pessimistisch over hun groeivooruitzichten de komende zes maanden. Ze vrezen dat oplopende grondstoffen- en loonkosten roet in het eten zullen gooien, zo blijkt uit de conjunctuurenquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Het VBO overkoepelt de belangrijkste sectorfederaties van het land. Slechts 3 van de 19 sectoren verwachten een economische verbetering in de komende zes maanden. Het overgrote deel voorspelt een stagnatie of een verslechtering (telkens 8 sectoren).

Stijging energiekosten

Het verminderde optimisme heeft vaak sectorspecifieke factoren – zo vreest de auto-assemblage nog steeds een tekort aan computerchips – maar er is wel een algemene vrees die terugkeert: “de kostenexplosie die veel bedrijven op zich af hebben zien komen en nog zien komen”, zo schrijft het VBO.

  • In de eerste plaats is er de enorme stijging van de energiekosten.
  • Daarnaast zijn ook de meeste andere grond- en hulpstoffen veel duurder geworden.
  • “De automatische loonindexering zorgt er op zich al voor dat de loonkosten in 2021-2022 met 5 à 6 procent zullen stijgen, terwijl 2,8 procent was verwacht bij de berekening van de loonnorm. De competitiviteit van de ondernemingen zal daardoor alleen al met 2 à 3 procent achteruitgaan”, waarschuwt de werkgeverskoepel.
  • De krapte op de arbeidsmarkt kan de loonkosten verder de hoogte injagen.
  • Volgens het VBO werkt ook het beleid van de Europese Centrale Bank inflatieverhogend.

“Loon-prijsspiraal niet uitgesloten”

Het VBO geeft een schot voor de boeg voor de onvermijdelijke clash met de vakbonden over de loonindexering. Het roept de regering “om de automatische loonindexering af te schaffen, tijdelijk te blokkeren of structureel te hervormen.”

“De kans dat er met ons automatisch loonindexeringssysteem een nieuwe loon-prijsspiraal aankomt, is niet onbestaand”, schrijft VBO-topman Pieter Timmermans. “Uit het verleden weten we hoe verwoestend dat kan zijn voor onze werkgelegenheid en dus de koopkracht van onze bevolking.”

“We hebben nu – niet morgen –duidelijke acties nodig om onze bedrijven competitief te houden. Er is nu nog een kans om te vermijden dat België opnieuw de zieke man van Europa wordt. Maar alle knipperlichten staan vandaag al op oranje, en de tijd dringt om te vermijden dat ze morgen op rood komen te staan.”

(ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.