België maakt 5 miljoen euro aan humanitaire steun vrij voor Beiroet

België maakt 5 miljoen euro aan bijkomende humanitaire hulp voor Libanon vrij, na de zware explosie in de haven van Beiroet. Zondagnamiddag vindt een internationale donorconferentie plaats voor Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin zal België daarbij vertegenwoordigen.

België stuurde al een C-130-vrachtvliegtuig naar Beiroet met dringend medisch en humanitair materiaal. Daarnaast is beslist 1 miljoen euro vrij te maken voor het Rode Kruis. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo besliste nu om de Belgische humanitaire hulp te verhogen met 5 miljoen euro.

‘Dat doen we via multilaterale partnerorganisaties in sectoren waar de noden van de Libanese bevolking het grootst zijn: op medisch vlak uiteraard, maar ook qua voedselbedeling en de heropbouw van woningen en de infrastructuur’, aldus de minister in een persbericht van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Donorconferentie

Bedoeling van de conferentie is bijkomende middelen te verzamelen en de internationale hulpverlening te coördineren om de Libanese bevolking bij te staan, aldus de FOD. ‘Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap met deze donorconferentie een krachtig signaal geeft om deze enorme catastrofe het hoofd te bieden’, aldus minister Goffin. ‘Voor de burgers in Beiroet komt dit bovenop een bijzonder ernstige economische en gezondheidscrisis waarmee het land al eerder geconfronteerd werd. Ondanks de vele noodhulp die al onderweg is – ook vanuit België – zijn bijkomende middelen absoluut noodzakelijk en is het belangrijk deze internationale hulp zo snel mogelijk te coördineren.’

Minister Goffin maakt een onderscheid tussen enerzijds de humanitaire hulp aan Beiroet en anderzijds de economische en financiële steun aan Libanon, die gekoppeld wordt aan dwingende hervormingen. ‘Als Libanon dit wenst, zijn we nog altijd bereid om in het kader van B-Fast een medisch team en een component van de Civiele Bescherming uit te sturen, waarvan de expertise wereldwijd wordt erkend’, voegt hij er nog aan toe.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20